Sun Home

Поражения двенадцатиперстной кишки у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

The duodene assignment in patients with chronic viral hepatitis C.

Autori:

GHELIMICI TATIANA, LUPAŞCO IULIANNA, DUMBRAVA VLADA-TATIANA

Rezumat:

Afectare erozivă a duodenului în hepatita cronică virală C a fost detectată mai des decât în gastrita cronică cu gradul crescut de diseminare a Helicobacter pylori asupra mucoasei gastrice. Deteriorarea duodenului detectat în hepatita cronică virală C are mecanisme patogenetice complexe și depinde nu numai de infecția cu Helicobacter pylori, ci și de persistența virusului HCV, a sistemului antioxidant, dar și de peroxidarea lipidelor.

In chronic viral hepatitis C, there were more often found erosive injuries, than în chronic gastritis with an increased Helicobacter pylori dissemination degree în gastric mucous. Duodenal lesions, identified în chronic viral hepatitis C, have complex pathogenic mechanisms and dependent not only on Helicobacter pylori infection, but also on the persistence of the HCV virus, on the antioxidant system as well as on the lipid peroxidation. 19 references, 1 table, 2 Figures.

При хроническом вирусном гепатите С чаще обнаруживаются эрозивные повреждения, чем при хроническом гастрите с повышенной степенью диссеминации Helicobacter pylori в слизистой желудка. Повреждения двенадцатиперстной кишки, выявленные при хроническом вирусном гепатите С, имеют сложные патогенные механизмы и зависят не только от инфекции Helicobacter pylori, но также от персистенции вируса HCV, реакции антиоксидантной системы, а также от перекисного окисления липидов. Библ. – 19, Рис. – 2, Таб. – 1.


Cuvinte-cheie:

hepatita cronică virală C, Helicobacter pylori, deteriorarea duodenului, sistemul antioxidant, peroxidarea lipidelor, chronic viral hepatitis С, duodenal lesions, Helicobacter pylori, antioxidant system, lipid peroxidation, хронический вирусный гепатит С, повреждения двенадцатиперстной кишки, Helicobacter pylori, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов.

Domenii:

Medicină

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.52 MB)

Ediţia curentă

journal