Sun Home

Координационное соединение в качестве ингибитора

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.

Autori:

GARBUZ OLGA, PANTEA VALERIA, USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ŢAPCOV VICTOR, SARDARI VERONICA, TAGADIUC OLGA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN

Rezumat:

A fost obținut un nou compus coordinativ biologic activ, nitratul de cupru [2 - ({2 [(ethylsulfanyl) (prop-2-en-1-yl) carbononoimidooyl] -hydrazinylidene} methyl) phenolate], care face parte din clasa isotiosemicarbazidelor metalelor de tranziție.S-a stabilit că acesta exercită proprietăți anti radicalice performante la acțiunea moleculei organice cu radicalul superoxidic. Datorită acestei poroprietăți compusul obținut poate avea o potențială aplicare in medicină in calitate de inhibitor al radicalilor superoxidici in corpul uman, care poate duce la prevenirea deteriorării tesutului cellular, aterosclerozii si carcinogenezei.Compusul coordinativ sintetizat extinde arsenalul inhibitorilor de radicali superoxidici cu activitate biologică importanta.

Coordination compound of copper - nitrate- [2 - ({2 - [(ethylsulfanyl) (prop-2-en-1-yl) carbononoimidooyl] -hydrazinylidene} methyl) phenolate] aqua оf the class isothiosemicarbazides of transition metals inhibit the exacerbation of processes affecting organic molecules with superoxide radical in the body has been established. Due to these properties it can find application in medicine as an inhibitor of superoxide radical in the body, thus preventing the development of cellular and tissue damage, atherosclerosis and carcinogenesis. This compound extends the arsenal of synthetic superoxide radical inhibitors with high biological activity. 9 references, 1 table, 3 schemes.

Установлено, что биологически активное координационное соединение класса изотиосемикарбазидатов переходных металлов - нитрато-[2-({2-[(этил-сульфанил)(проп-2-ен-1-ил)карбоноимидоил]-гидразинилиден}метил)-фенолято]аква меди ингибирует вредное воздействие супероксидных радикалов ведущих к повреждению органических молекул супероксидными радикалами в организме. Благодаря этим свойствам он может найти применение в медицине в качестве ингибитора или ловушки супероксидных радикалов в организме, предотвращая таким образом развитие клеточных и тканевых поражений, атеросклероз и карциногенез. Указанное соединение расширяет арсенал высокоактивных синтетических ингибиторов супероксидных радикалов. Библ. – 9, табл.– 1, схем – 3.


Cuvinte-cheie:

compuşi coordinativi, derivați ai tiosemicarbazidei, inhibitori ai radicalilor superoxidici, coordination compounds, thiosemicarbazide derivates, superoxide radical inhibitors, координационные соединения, производные тиосемикарбазидов, ингибиторы супероксидных радикалов

Domenii:

Medicină

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal