Sun Home

Морфографическая характеристика рельефа Нижне-Быковской равнины, Республика Молдова

Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova.

The morphographic characterization of the relief of the Lower Bîc Plain, Republic of Moldova

Autori:

CANTIR ANGELA

Rezumat:

În articol sunt analizați parametrii morfografici ai reliefului Câmpiei Bîcului Inferior în baza profilelor transversale. Utilizând tehnologiile GIS au fost create profilele transversale şi longitudinale, ce au făcut posibilă realizarea caracterizării morfografice, relativ detailate a elementelor reliefului şi a depistării unor particularităţi specifice ale reliefului teritoriului cercetat.

This article refers to the analysis of morphographic parameters of the relief of the Lower Bîc Plain with the help of transverse profiles. Using GIS technologies, a number of transverse profiles were made. Thus, a relatively detailed morphographic characteristic of the elements of this relief and the detection of certain morphographic features specific to the relief of studied territory were possible.

В статье дан анализ морфографических параметров рельефа Нижнебыковской равнины на основе цифровой модели рельефа. С помощью ГИС-технологий построен ряд профилей различных направлений – меридиональных и субпараллельных. Проведена подробная сравнительная характеристика элементов рельефа, выявлены специфические морфографические особенности района исследований.Рис.–11, библ.–10.


Cuvinte-cheie:

Câmpia Bâcului Inferior, geomorfologie, caracterizare morfografică, relief, versant, interfluviu, Lower Bîc Plain, Geomorphology, morphographic characterization, relief, slopes, interfluves, Нижне Быковская Равнина, геоморфология, морфографическая характеристика, рельеф, уклон, слияние

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (2.09 MB)

Ediţia curentă

journal