Sun Home

Биохимические показатели оценки состояния здоровья различных видов дуба, образователей лесных экосистем центральной зоны Республики Молдова

Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.

Biochemical indicators for health status assessment of oak species, forestry ecosystem edificators, from the central area of the Republic of Moldova.

Autori:

BRAȘOVEANU (DEOMIDOVA) CRISTINA, BRAŞOVEANU VALERIU

Rezumat:

Scopul cercetării este de a aprecia starea de sănătate a speciilor de cvercinee din diferite habitate amplasate în zona centrală a Republicii Moldova. Conform programului ICP Forest (2010), evaluarea stării de sănătate a cvercineelor studiate a fost efectuată pe baza unor indicatori biochimici: determinarea concentrației de clorofila „a” și „b”, a conținutului de metale grele (Pb, Cu, Zn, Ni și Co) în materialul foliar și estimarea vizuală a parametrilor de caracterizare a stării de sănătate a arborilor după parametrii defolierea coronamentului și decolorarea frunzișului acestora.

The purpose of our research was to appreciate the health status of oak species in different habitats in the central area of the Republic of Moldova. According to the ICP Forests Programme (ICP-Forests, 2010), the assessment of the health status of studied oaks was performed on the basis of biochemical indicators by determining the concentration of chlorophyll a and b, the content of heavy metals (Pb, Cu, Zn, Ni and Co) in the foliar material and visual estimation of characterization parameters for tree health status after defoliation of the crowns and discoloration of their foliage.

Целью нашего исследования является оценка состояния здоровья различных видов дуба из различных мест обитания, расположенных в центральной части Республики Молдова. В соответствии с программой ICP Forest (ICP-Forest, 2010) оценка состояния здоровья изученных виды дуба проводилась на основе биохимических показателей: содержания хлорофилла „a” и „b”, содержания тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Ni и Co) в листьях и визуальной оценке параметров для характеристики состояния здоровья дерева по дефолиации кроны и изменение цвета листвы. Библ.- 14, рис.- 7, табл- 1.


Cuvinte-cheie:

ecosisteme forestiere, specii de stejar, indicatori biochimici, metale grele, clorofilă, forest ecosystems, oak species, biochemical indicators, heavy metals, Chlorophyll, лесные экосистемы, виды дуба, биохимические показатели, Тяжелые металлы, Хлорофилл

Domenii:

Chimie, Geografie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.49 MB)

Ediţia curentă

journal