Sun Home

Разнообразие видов млекопитающих ландшафтного заповедника хырбовэц, Республика Молдова

Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova

Mammal species diversity in Hârbovăţ Landscape Reserve, Republic of Moldova.

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în Rezervația peisagistică Hârbovăț. Studiul a fost realizat în baza materialelor colectate în zonă pe parcursul anilor 1985-2019. Au fost identificate 29 specii de mamifere. 6 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. S-a stabilit o descreștere a indicelui diversității mamiferelor pe parcursul ultimilor 30 de ani: de la 1,97 la 1,62. Rezervația peisagistică Hârbovăț prezintă o importanță deosebită pentru conservarea diversității biologice.

The research was carried out in Hârbovăţ Landscaping Reserve. The study was conducted based on the materials collected in this area over the years 1985-2018. Twenty-nine species of mammals have been identified. Six species are included in the Red Book of the Republic of Moldova. A decrease from 1.97 to 1.62 in the index of mammal diversity has been established over the last 34 years. Hârbovăţ Landscape Reserve is of particular importance for preserving biological diversity.

Исследования были проведены в ландшафтном заповеднике Хырбовэц. Были использованы данные собранные в течение 1985-2019 гг. Были выявлены 29 видов млекопитающих. 6 видов занесены в Красную книгу Республики Молдова. Было установлено снижение индекса разнообразия в течении 3 лет с 1,97 до 1,62. Ландшафтный заповедник Хырбовэц имеет особое значение для сохранения биологического разнообразия. Библ. - 12, рис.- 3, табл.- 3.


Cuvinte-cheie:

diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.65 MB)

Ediţia curentă

journal