Sun Home

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

Emotions, behavior and communication and their role in forming and maintaining mental health. (Report at the section «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» of the Fifteenth International Interdisciplinary Congress Neuroscience for Medicine and Psychology.

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA, JITARI IURIE

Rezumat:

În articol sunt analizate noțiunile de emoții, comportament și comunicare, prezentate concepte noi elaborate ale acestor procese psihice, precum și cele de emoții sanogene, comportament sanogen și comunicare sanogenă. De asemenea sunt expuse măsuri și acțiuni pentru a asigura rolul sanogen al emoțiilor, comportamentului și comunicării și psihoindicatorii pentru determinarea emoțiilor, comportamentului și comunicării. În final se analizează și generalizează rolul acestor procese psihice în formarea și menținerea sănătății psihice.

The notions of emotions, behavior and communication are analyzed in the paper; new elaborated concepts of these psychic processes, as well as the notions of sanogenic emotions, sanogenic behavior and sanogenic communication are presented. Measures and actions to ensure the sanogenic role of emotions, behavior and communication are also shown, as well as psycho-indicators for determining emotions, behavior and communication. Finally, the role of these psychic processes in the formation and maintenance of mental health is analyzed and generalized.

В статье анализируются понятия эмоций, поведения и коммуникации, представлены новые разработанные понятия этих психических процессов, а также концепции саногенных эмоций, саногенного поведения и саногенной коммуникации. Также представлены меры и действия, предназначеные для обеспечения саногенной роли эмоций, поведения и коммуникации, и психоиндикаторы для определения эмоций, поведения и коммуникации. Анализируется и обобщается роль этих психических процессов в формировании и поддержании психического здоровья. Библ. – 20, рис. – 3.


Cuvinte-cheie:

emoţii, emoții sanogene, comportament, comportament sanogen, comunicare, comunicare sanogenă, sănătate psihică, emotions, sanogenic emotions, behavior, sanogenic behavior, communication, sanogenic communication, mental health, эмоции, саногенные эмоции, поведение, саногенное поведение, коммуникация, саногенная коммуникация, психическое здоровье

Domenii:

Psihologie

Numărul:

2 (338)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (2.82 MB)

Ediţia curentă

journal