Sun Home

Оценка результатов обнаружения бактерии Gardnerella vaginalis полученных различными методами исследования

Evaluarea rezultatelor detectării bacteriei Gardnerella vaginalis obținute prin diferite metode de cercetare.

Evaluation of Gardnerella vaginalis bacteria detection results obtained by different research methods

Autori:

TAȘCI XENIA, MOROZOV ALEXANDR

Rezumat:

În baza unui material clinic, s-a efectuat un studiu comparativ privind eficacitatea diferitor metode de laborator utilizate în diagnosticarea vaginozei bacteriene. Sunt caracterizate avantajele și limitele metodelor bacteriologice clasice și metodelor molecular-genetice contemporane. S-a demonstrat, că pentru obţinerea unui diagnostic cert și complet, este necesară aplicarea ambelor metode. Bibl.-7, tab.-2. Abrevieri: PCR - reacția de polimerizare in lanț; PCR-RT- reacția de polimerizare in lanț în timp real.

On a clinical basis, we undertake a study by which we can evaluate the effectiveness of laboratory methods in the diagnosis of bacterial vaginosis. The advantages and limitations in the classical method - the bacteriological method, and the contemporary, molecular-genetic method are characterized. The effectiveness of the methods is compared, and it is proven that both methods are required for a clear and complete diagnosis. 7 references, 2 tables

На клиническом материале проведена сравнительная оценка эффективности использования в лабораторной практике различных методов выявления бактериального вагиноза. Охарактеризованы достоинства и ограничения для традиционных микробиологических и современных молекулярно- генетических методов диагностики. Выявлено, что для повышения эффективности диагностики существует необходимость в параллельном использовании одновременно комплекса микробиологических и молекулярно-генетических методов. Библ.-7. Таб.-2. Сокращения: PCR – полимеразная цепная реакция; PCR-RT - реакция цепной полимеризации в реальном времени.


Cuvinte-cheie:

Gardnerella vaginalis, PCR, microbiologie, diagnosticare, vaginoza, Gardnerella vaginalis, PCR, microbiology, Diagnosis, bacterial vaginosis, Gardnerella vaginalis, ПЦР, микробиология, диагностика, бактериальный вагиноз.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal