Sun Home

Устанавление нематоцидной эффективности бактерии Pseudomonas aurantiaca CNMN-PSB-08 против нематод культур рода Allium - Ditylenchus dipsaci

Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci

Establishing nematicide efficacy of Pseudomonas aurantiaca CNMN-PSB-08 strain on the nematode of Allium cultures - Ditylenchus dipsaci

Autori:

MELNIC MARIA, SLĂNINĂ VALERINA, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, BATÎR LUDMILA, CHIHAI NINA

Rezumat:

În articol sunt expuse date despre contactul în condiţii in vitro a nematodei Ditylenchus dipsaci cu lichidul cultural al speciei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 în diferite diluţii. Testarea contactului dintre lichidul cultural concentrat şi nematodă a demonstrat 90 - 100% mortalitate a parazitului într-un interval de timp de la 2 la 25 de ore. Eficacitatea celorlalte variante fiind mai lentă. După un contact mai îndelungat în soluţie apar indivizi nemişcaţi, însă mortalitatea nu este de 100%. Lichidul cultural al Ps. aurantiaca în variantele - V2, V3 şi V4, nu exercită acțiune nematocidă asupra unor specii de paraziți secundari ca: Panagrolaimus sp. şi Pristionchus sp., servind ca mediu favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea acestora.

In this article are exposed data in vitro contact condition of the nematode Ditylenchus dipsaci with the cultural liquid of Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 in various dilutions. Testing of contact from the culture liquid without dilution, demonstrated 90 – 100% mortality of the parasite within a time range from 2 to 25 hours. The effectiveness of the variants: V2 (1:50 dilution), V3 (1:100) and V4 (1:200) is slower. After long contact with the solution, individuals appear unmoved, but the mortality is not 100%. The cultural fluid of the variants Ps. aurantiaca - V2, V3 and V4, does not exert nematocide action on some species of secondary parasites Panagrolaimus sp., Pristionchus sp., also serving as a favorable environment for their growth and development.

B статье приводятся данные о контакте в условиях in vitro нематоды D. dipsaci + культуральная жидкость бактерий Ps. aurantiaca в разных концентрациях. Эффективность тестирования культуральная жидкость без разведения + нематоды составило 90-100%-ную смертность паразита в течение от 2-х до 24-х часов. Действие остальных вариантов - V2 (в разведении с водой 1:50), V3 (1:100) и V4 (1:200) более замедлительное и не приводят к полной смертности нематод. Интересно отметить, что культуральная жидкость в указанных разведениях совсем не токсична для сапробиотических видов нематод - Pristionchus sp., Panagrolaimus sp., которым служат как питательный субстрат. Библ. 21, рис. 4


Cuvinte-cheie:

Bacterii, Ps. aurantiaca, nematode parazite și saprofite, D. dipsaci, Bacteria, Ps. aurantiaca, parasite and saprophytic nematodes, D. Dipsaci, бактерии, P. aurantiaca, паразитические и сапробиотические нематоды, D. dipsaci

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.14 MB)

Ediţia curentă

journal