Sun Home

Виды рода Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, noctuidae) – новые для фауны Республики Молдова

Specii din genul Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – noi pentru fauna Republicii Moldova

Species of the genus Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – new for the fauna of the Republic of Moldova

Autori:

ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate trei specii de noctuide (Lepidoptera, Noctuidae): Euxoa temera (Hübner, 1808), E. birivia (Denis & Schiffermüller, 1775) și E. cos (Hübner, 1824) – noi pentru fauna Republicii Moldova.

This article presents three species of moths (Lepidoptera, Noctuidae): Euxoa temera (Hübner, 1808), E. birivia (Denis & Schiffermüller, 1775) and E. cos (Hübner, 1824), new for the fauna of the Republic of Moldova.

В статье представлены три новых для фауны Республики Молдова вида совок (Lepidoptera, Noctuidae): Euxoa temera (Hübner, 1808), E. birivia (Denis & Schiffermüller, 1775) и E. cos (Hübner, 1824). Библ. – 5, рис. – 4


Cuvinte-cheie:

Euxoa, Noctuidae, Republica Moldova, Euxoa, Noctuidae, Republic of Moldova, Euxoa, Noctuidae, Республикa Молдова

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.92 MB)

Ediţia curentă

journal