Sun Home

Эффект микроэлементов и биофертилизантов на минеральный статус растений винограда.

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.

Effect of trace elements and biofertilizers on the mineral status of grape plants.

Autori:

DAVID TATIANA, VELIKSAR SOFIA, LEMANOVA NATALIA, GLADEI MIHAI

Rezumat:

Plantele perene, fiind cultivate pe acelaşi teren agricol o perioadă îndelungată de timp, secătuiesc solul cu mult mai considerabil, decât plantele anuale. Astfel, la monocultura unde conform numeroaselor date din literatura de specialitate, solul e semnificativ mai sărac în humus şi în forme asimilabile ale substanţelor nutritive comparativ cu alte terenuri agricole, plantele de viță de vie sunt deosebit de sensibile la dezechilibrul nutritiv. Determinarea biomasei butaşilor, conţinutului de substanţe nutritive în sol şi organele plantelor, calcularea extragerii elementelor nutritive din sol, şi a coeficientului de absorbţie biologică, ne dovedesc faptul că utilizarea suspensiilor şi metaboliţilor tulpinilor bacteriilor stimulatoare a creşterii Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluoriscens şi Pseudomonas aureofascens împreună cu complexul de microelemente Microcom-V doză 0,5 contribuie la îmbunătăţirea statutului mineral al plantelor și sporirea creșterii..

Perennial plants growing for a long time at the same place, deplete the soil much more than annual plants. In monoculture, where, according to numerous literary data, the soil is much poorer in humus and nutrient forms available to plants as compared to other agricultural lands, grape plants are particularly susceptible to disturbance of mineral nutrition conditions. Determination of seedling biomass, macro- and microelement content in soil and plant organs, calculation of nutrient removal from soil and biological absorption coefficient show, that the use of suspensions and metabolites of growth-promoting bacteria Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluoriscens, and Pseudomonas aureofascens with the trace elements containing compound Microcom-V contributes to improving the mineral status of plants and increasing growth.

Многолетние растения, произрастающие длительное время на одном и том же месте, истощают почву намного больше, чем однолетние растения. В монокультуре, где, согласно многочисленным литературным данным, почва значительно беднее гумусом и усвояемыми формами питательных веществ по сравнению с другими сельскохозяйственными землями, растения винограда особенно чувствительны к нарушению условий минерального питания. Определение биомассы саженцев, содержания макро- и микроэлементов в почве и органах растений, расчет выноса элементов питания из почвы и коэффициента биологической абсорбции показывают, что использование суспензий и метаболитов ростостимулирующих бактерий Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluoriscens и Pseudomonas aureofascens с комплексом микроэлементов Microcom-V в дозе 0,5 способствует улучшению минерального статуса растений и ускорению их роста. Библ. – 13 рис. – 2, табл. – 4.


Cuvinte-cheie:

viţa de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, monocultura, humus, biomasa butaşilor, Vine, trace elements, plant growth promoting bacteria, monoculture, seedling biomass, Виноград, Микроэлементы, ростостимулирующие бактерии, монокультура, биомасса саженцев

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.89 MB)

Ediţia curentă

journal