Sun Home

Современные видения oб отдельных физиологических аспектах важных для пищеварительного тракта

Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv

Contemporary visions on some important physiological aspects for digestive tube

Autori:

BOGDAN VICTORIA, TIMOŞCO MARIA

Rezumat:

În trei serii de experimente s-a dovedit cât e de necesară viziunea contemporană a aspectelor fiziologice ale tubului digestiv uman şi animal. Atât în conformitate cu nivelul cantitativ al streptococilor intestinali, cât şi cu componenţa calitativă numai a unor specii din genul Enterococcus (E. faecium şi E. faecalis) s-a constatat că acestea sunt sanogene şi patologice. Caracteristica tabloului microbiologic al acestor bacterii, propune ţinând cont de aspectele respective

In three series of experiments proved how necessary the contemporary version of the physiological aspects of the human and animal digestive tube. Both in terms of the quantitative level of intestinal streptococci and the qualitative composition of only species of the genus Enterococcus (E. faecium and E. feaecalis), it has been found that these are sanogenic and pathological. The characteristic of the microbiological picture of these bacteria is given with consideration of the respective aspects.

Три серии экспериментов доказали насколько необходимо современное видение об физиологических аспектах пищеварительного тракта человека и животных. Установлено, что физиологические аспекты являются саногенными и патологическими как соответственно количественному уровню кишечных стрептококков, так и видовому составу лишь видов рода Enterococcus (E. faecium и E. faecalis). Дана характеристика микробиологической картины этих бактерий с учетом соответствующих аспектов.


Cuvinte-cheie:

aspecte fiziologice, tub digestiv, sanogen, patogen, streptococi intestinali, physiological aspects, digestive tube, sanogen, Pathogen, intestinal streptococci, физиологические аспекты, пищеварительный тракт, саногенные, патогенные, кишечные стрептококки

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.55 MB)

Ediţia curentă

journal