Sun Home

Актуальные воззрения диетотерапии эозинофильного эзофагита (Обзор литературы).

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

Current views in eozinophilic esophagitis dietotherapy. (Review)

Autori:

GRIBINIUC ANATOL, LUPAŞCO IULIANNA, HAREA GHEORGHE, BEREZOVSCAIA ELENA, LUPAŞCO DANIELA

Rezumat:

Esofagita eozinofilică ocupă locul doi în patologiile esofagului după boala de reflux gastroesofagian. Criteriul de bază în stabilirea diagnosticului este examinarea endoscopică cu biopsia ulterioară și calculul eozinofilelor în substratul morfologic. Abordarea terapeutică fundamentală este dieta progresivă pas cu pas cu eliminarea a 2-4-6 produse, una din cele mai reuşite strategii atât pentru pacienți şi familiile lor, cât și pentru specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății. Este necesară gestionarea multidisciplinară a esofagitei eozinofilice cu participarea medicilor de diferite specialități: gastroenterologului, alergologului, medicului de familie, dietologului-nutriţionist, endoscopistului, morfologului

Eosinophilic esophagitis is currently ranked second among the esophageal pathologies after GERD. The main criterion for diagnosis is endoscopic examination with subsequent biopsy and counting of eosinophils in the morphological substrate. The main therapeutic approach is a step-by-step progressive diet with the elimination of 2-4-6 products, one of the most successful strategies for both patients and their families, and for health professionals. Multidisciplinary management of eosinophilic esophagitis with participation of different specialties doctors such as a gastroenterologist, allergist, family doctor, nutritionist, endoscopist, and morphologist is required.

Эозинофильные эзофагиты в настоящее время занимают второе место среди патологий пищевода после ГЭРБ. Основным критерием постановки диагноза является эндоскопичиское исследование с последующей биопсией и подсчетом эозинофилов в морфологическом субстрате. Основным терапевтическим подходом является пошаговая прогрессивная диета с элиминацией 2-4-6 продуктов, одной из наиболее успешных стратегий как для пациентов и их семей, так и для специалистов в области здравоохранения. Необходим многопрофильный менеджмент эозинофильного эзофагита с участием врачей разных специальностей: гастроэнтеролога, аллерголога, семейного врача, диетолога-нутрициолога, эндоскописта, морфолога. Библ. – 33, таб. – 1


Cuvinte-cheie:

esofagita eozinofilică, alergie alimentară, dieta alimentară de eliminare, eosinophilic esophagitis, food allergy, elimination food diet, эозинофильный эзофагит, пищевая аллергия, элиминационная пищевая диета

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (337)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal