Sun Home

Оценка антропогенного воздействия на состояние окружающей среды на региональном уровне

Evalurea impactului antropic asupra stării mediului la nivel naţional.

Assessing the anthropic impact on the state of the environement at regional level.

Autori:

CAPCELEA VICTOR

Rezumat:

În articol sunt expuse bazele metodologice, principiile științifice şi metodele aplicate în cadrul evaluărilor regionale a impactului antropic asupra mediului având ca studiu de caz Podişul Moldovei de Nord. Pentru evaluare se utilizează trei niveluri de cercetare: colectarea datelor, prelucrarea informațiilor și interpretarea rezultatelor finale. Bazându-se pe studiul efectuat în zona Podişului Moldovei de Nord, în articol sunt prezentate rezultatele regionării stării ecologice din cadrul localităților Podișului în baza analizei datelor particularităților calității diferitor componenți ale mediului şi a nivelului impactului antropic, folosindu-se tehnicile QGIS 3.2.3.

In this article are presented the methodological basis, scientific principles and methods applied in conducting regional anthropogenic impact assessment, having as a case study of Northen Moldovan Plateau. The author refers to three levels of research and applied methods and technics: data collection, information processing and presentation and interpretation of the results. Based on the conducted study for the Northern Moldovan Plateau Next, the article presents the results of geographical regionalization of the ecological situations of the Plateau localities, based on the synthesis of analytical data on the quality of various environmental components and of the level of anthropogenic impacts, by using the QGIS 3.2.3. 18 references, 1 figure, 1 table

В данной статье представлены методологические основы, научные принципы и методы, применяемые в региональных оценках антропогенного воздействия на окружающую среду, на основе исследования Северо-Молдавской Возвышенности. Ссылаясь на исследования региональной оценки и антропогенного воздействия на окружающую среду, автор ссылается на три уровня исследований: сбор данных, обработка информации, описание и интерпретация окончательных результатов. Опираясь на результаты научного исследования, проведенного на Северо-Молдавской Возвышенности, в статье представлены результаты экологической ситуации в населенных пунктов находящихся на данной территории, на основе анализа особенностей качественных характеристик различных компонентов окружающей среды и уровня антропогенного воздействия с использованием методов QGIS 3.2.3. Библ. – 18, таб. – 1, рис.-1.


Cuvinte-cheie:

evaluare regională, impact antropic, metodologie, metodă, principii științifice, Podișul Moldovei de Nord., regional assessment of anthropogenic impact assessment, methodology, Geographic Information Systems, Method, scientific principles., региональная оценка, антропогенное воздействие, методология, метод, научные принципы

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.84 MB)

Ediţia curentă

journal