Sun Home

Основные параметры ливневых дождей в теплый период года на территории Республики Молдова

Parametrii principali aш ploilor torenţiale în semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova.

Basic parameters of heavy rainfalls during warm period of the year on the territory of the Republic of Moldova

Autori:

NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA

Rezumat:

Prezentul studiu se referă la analiza parametrilor principali ai ploilor torențiale în semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova (intensitatea, durata, cantitatea și frecvența lor), conform cărora au fost identificate 331 de ploi cu cantitatea de 10 mm și mai mult căzută într-un timp restrâns, însă nu mai mult de 24 de ore. Au fost determinate frecvența ploilor menționate, cantitatea maximă a unei ploi torențiale, durata, intensitatea medie și maximă a ploii respective pentru diferite stații meteorologice de pe teritoriul Republicii Moldova. Folosind instrumentele informatice, au fost modelate hărţi care reflectă: gradul de expunere a teritoriilor din cadrul republicii la riscul intensității medii (i) și a intensității maxime (I) a ploilor torențiale din semestrul cald al anului..  

The present study refers to the analysis of the main parameters of the torrential rains during the warm semester of the year on the territory of the Republic of Moldova (their intensity, duration, quantity and frequency). Thus, 331 rains were identified with the quantity 10 mm and more, in a limited time, but not more than 24 hours. There were determined the following basic parameters: rainfall frequency, maximum amount of a torrential rain, the duration, the mean and maximum intensity of the respective rainfall for different weather stations in the Republic of Moldova. Using computer tools, maps were developed that reflect: the degree of exposure of the territory of the republic to the average intensity (i) and the maximum intensity (I) of torrential rains during the warm semester of the year.

Настоящее исследование относится к анализу основных параметров ливневых дождей в теплый период года на территории Республики Молдова (интенсивность, продолжительность, количество и частота дождей), согласно которых было зарегистрировано 331 дождь с количеством 10 мм и более, в течение 24 часов и менее. Нами было посчитано частота, максимальное количество, продолжительность, средняя и максимальная интенсивность осадков зарегистрированных ливневых дождей для различных метеорологических станций на территории Республики Молдова. Используя компьютерные технологии, были разработаны карты, отражающие степень воздействия средней (i) и максимальной интенсивности (I) ливневых дождей в теплый период года на территорий республики. Библ. – 13, таб. – 4, рис.-2


Cuvinte-cheie:

ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal