Sun Home

Использование наночастиц золота и серебра при выращивании микроводоросли Dunaliella salina

Utilizarea nanoparticulelor de aur și argint în cultivarea microalgei Dunaliella salina.

The use of gold and silver nanoparticles in cultivation of microalga Dunaliella salina

Autori:

MAFTEI ELENA, RUDIC VALERIU

Rezumat:

A fost demonstrat efectul stimulator al nanoparticulelor de aur și argint cu dimensiunile de 5 nm și acoperite cu polietilenglicol. Nanoparticulele au fost suplimentate din prima zi la mediul de cultivare a algei verzi Dunaliella salina CNMN-AV-02 cu salinitate de 120g/l NaCI. Nanoparticulele Ag(PEG) au stimulat producția de biomasă cu 33% și sinteza β-carotenului cu 36%. Nanoparticulele de Au(PEG) au stimulat carotenogeneza cu 20%. Efecte toxice ale nanoparticulelor de inhibare a productivității microalgei nu au fost observate în intervalul concentrațiilor aplicate

Nanotechnologies are more and more present in the production of biologically active substances. The stimulating effect of polyethylene glycol- coated silver and gold nanoparticles (5 nm) was demonstrated. The nanoparticles were added from the first day of cultivation to the growing medium of green algae Dunaliella salina, with the salinity of 120g/l NaCl. Silver nanoparticles (PEG) stimulated the biomass production by 33% and β-carotene production by 36%. Gold nanoparticles (PEG) stimulated the carotenogenesis by 20%. Toxic effects inhibiting microalga productivity were not observed within the range of applied concentrations. 23 references, 4 figures

Нанотехнологии все чаще присутствуют в производстве биологически активных веществ. Был продемонстрирован стимулирующий эффект наночастиц золота и серебра размером в 5 нанометров и покрытых полиэтиленгликолем. Наночастицы добавляли с первого дня культивирования микроводоросли Dunaliella salina в среду содержащей 120 г/л NaCl. Наночастицы серебра Ag(PEG) увеличили производство биомассы на 33% и синтез бета-каротина на 36%. Наночастицы золота Au(PEG) стимулировали на 20% синтез бета-каротина. В пределах, применяемых концентраций не был установлен токсический эффект наночастиц, ингибирующий продуктивность микроводоросли. Библ. – 19, фиг. – 4.


Cuvinte-cheie:

Au nanoparticule, Ag nanoparticule, Dunaliella salina, biomasă, caroten., gold nanoparticles, Silver Nanoparticles, Dunaliella salina, biomass production, β-carotene, Наночастицы золота, наночастицы серебра, Dunaliella salina, биомасса, бета-каротин

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.77 MB)

Ediţia curentă

journal