Sun Home

Проявление стресс-памяти у растений Phaseolus с различным потенциалом устойчивости к засухе  

Manifestarea stres-memoriei la plantele de Phaseolus cu diferit potențial de rezistență la secetă

Stress-memory manifestation of Phaseolus plants with different drought resistance potential.

Autori:

BRÂNZĂ LILIA

Rezumat:

S-a stabilit că plantele de fasolea din speciile Phaseolus lunatus L., soiul Fetanisa, Phaseolus acutifolius Gray, soiul Acutifolius 5 și Phaseolus vulgaris L., soiul Nina, care au suferit o secetă moderată la faza „primei frunze trifoliate” mai ușor suportă stresul repetat la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor” datorită formării stres-memoriei. S-a demonstrat dependența formării memoriei de stres de rezistența constitutivă a genotipului și capacitatea de homeostatare a apei în țesuturi.

It was established that bean plants of species Phaseolus lunatus L., cv. ‘Fetanisa’, Phaseolus acutifolius Gray, cv. ‘Acutifolius 5’ and Phaseolus vulgaris L., cv. ‘Nina’, which have been undergone a mild drought condition at growth stage “first trifoliate leaf”, showed a higher resistance to repeated drought at the stage of “flowering - formation of pods” as a result of the formation of stress memory - the ability to react appropriately to an unfavorable factor. The dependence of stress-memory formation on homeostatic water capacity in tissues and on the constitutive resistance of genotype has been demonstrated.

Установлено, что растения вида Phaseolus lunatus L., сорт Fetanisa, Phaseolus acutifolius Gray, сорт Acutifolius 5 и Phaseolus vulgaris L., сорт Nina, подверженные умеренной влиянию засухе на начальных стадиях онтогенеза, проявляют более высокую устойчивость к повторной засухе на фазе „цветение – образование стручков” вследствие образования стресс-памяти. Показано зависимость проявления стресс-памяти от потенциала конститутивной устойчивости генотипа и способности саморегуляции водного статуса растения. Библ. – 31, таб. – 2, рис. – 4


Cuvinte-cheie:

Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal