Sun Home

Биохимические изменения организма человека при физической нагрузке

Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  

Biochemical changes in the human organism under the action of physical effort

Autori:

POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA

Rezumat:

În articol sunt examinate modificările biochimice ce au loc în organism în timpul efortului fizic. Sunt descrise principalele mecanisme de reglare neuro-hormonală a activității musculare, modificările biochimice ce au loc în mușchii scheletici, creier, miocard, ficat, sânge și urină. Astfel, efortul fizic provoacă transformări ale diferitor funcții ale organismului, particularitățile și nivelul cărora depinde de intensitatea și caracterul efortului fizic.

The article describes the biochemical changes that take place in the organism during physical activity. The basic mechanisms of neurohormonal regulation of muscular activity, biochemical changes occurring in skeletal muscles, brain, myocardium, liver, blood and urine, are described. It is shown that physical activity causes the changes of different functions of the organism, depending on the intensity and nature of physical activity.

В статье рассматриваются биохимические изменения, которые происходят в организме во время физической нагрузки. Описаны основные механизмы нейрогормональной регуляции мышечной активности, биохимические изменения, происходящие в скелетных мышцах, мозге, миокарде, печени, крови и моче. Показано, что физическая нагрузка вызывает сдвиги различных функций организма, в зависимости от интенсивности и характера двигательной активности. Библ. – 52.


Cuvinte-cheie:

efort fizic, modificări biochimice, acid lactic, uree, proteine, glucoză., physical activity, biochemical changes, lactic acid, urea, albumen, glucose., физическая нагрузка, биохимические изменения, молочная кислота, мочевина, Белок, глюкоза.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal