Sun Home

Особенности изменения содержания свободных амино-кислот в крови у зрелых и старых крыс с различным содержанием нутриентов рациона в сочетании с физической нагрузкой.

Particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili hrăniți cu diferite raţii în asociere cu efortul fizic

The particularities of changes the content of free amino acids in the blood at mature and old rats fed with different rations in association with physical effort.

Autori:

POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA

Rezumat:

În articol sunt descrise particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili alimentați cu conţinut diferit al componentelor constituente ale raţiei în asociere cu efortul fizic forţat. Impactul efortului fizic dinamic forțat asupra șobolanilor de vârstă matură și senilă se manifestă diferit asupra conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite: în eritrocite, structura rației alimentare, vârsta animalului și efortul fizic provoacă scăderea pool-ului și grupelor funcționale ale aminoacizilor; în ser, schimbările corespunzătoare ale acestora depind de vârstă, de structura rației și de efortul fizic dinamic forțat.

The article describes the results of changes in the free amino acid content in mature and senile rats, which fed various components of the diet in combination with forced physical activities. The effect of physical activity on mature and senile rats manifested differently on the content of amino acids in serum and erythrocytes: if in erythrocytes, regardless of nutrition and age of the animal, the content of most amino acids and the content of all functional groups decreased, then in serum the corresponding changes depend on age and content of the diet.

В статье описаны результаты изменения уровня свободных аминокислот у зрелых и старых крыс, содержавшихся на разных рационах в сочетании с физической нагрузкой  до истощения. Влияние физической нагрузки на содержании аминокислот в сыворотке и эритроцитах у зрелых и старых крыс проявляется по-разному: если в эритроцитах, независимо от питания и возраста животного, содержание большинства аминокислот и всех функциональных групп уменьшается, то в сыворотке соответствующие изменения зависят от возраста и содержания рациона питания. Библ. – 18, таб. – 4


Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, componente constituente, aminoacizi liberi, grupe funcționale., food ration, mature rats, senile rats, physical effort, Nutrients, free amino acids, functional groups., рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, нутриенты, свободные аминокислоты, функциональные группы.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.61 MB)

Ediţia curentă

journal