Sun Home

The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR

Rezumat:

Lucrarea include rezultatele cercetărilor influenţei factorilor ecologici asupra productivităţii fitoplanctonului din ecosistemele fluviului Nistru şi lacului de acumulare Dubăsari pe parcursul anului 2017. S-a constatat că varietatea condiţiilor ecologice contribuie la dezvoltarea unor comunităţi de alge planctonice cu diferite preferinţe faţă de mediul acvatic şi modificarea complexului dominant în decursul perioadei de vegetaţie. Au fost atestate variaţii sezoniere ale valorilor producţiei primare a fitoplanctonului în limitele 0,42-6,9 gO2/m-2/24 ore în fl. Nistru şi între 0,6-4,87 gO2/m-2/24 ore în lacul Dubăsari. S-a stabilit că prezenţa elementelor nutritive în anumite concentraţii în ecosistemele acvatice influenţează parametrii cantitativi ai fitoplanctonului, starea fiziologică a celulelor algale şi activitatea lor fotosintetică, astfel influenţând direct sau indirect productivitatea acestora


Cuvinte-cheie:

Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (336)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.41 MB)

Ediţia curentă

journal