Sun Home
Productivitatea cianobacteriei Spirulina plantensis şi capacitatea de acumulare a fierului şi cromului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe (III) şi Cr(III)

Autori:

ELENCIUC DANIELA, ZOSIM LILIANA, BULIMAGA VALENTINA, CHIRIAC TATIANA, BATÎR LUDMILA, PRODIUS DENIS, TURTĂ CONSTANTIN, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Spirulina productivity and iron and chromium accumulation in the spirulina biomass cultivated in the presence of the coordinative Fe(III) and Cr(III) compounds have been studied. Iron and chromium bioaccumulation depends on the nature of ligands and the compound concentrations. [Fe2ZnO(α-fur)6(THF)3] and [Fe2MnO(α-fur)6(THF)3] are the most favorable compounds for spirulina productivity and iron accumulation in the biomass, respectively. [Cr(HSSA)]2Cl•H2O had a stimulating effect on the spirulina productivity and chromium accumulation in the biomass.Была изучена продуктивность и накопление железа и хрома в биомассе спирулины при ее культивировании в присутствии координационных соединений Fe(III) и Cr(III). Содержание железа и хрома в биомассе спирулины зависит от природы лиганда и концентрации координационного соединения. [Fe2ZnO(α-fur)6(THF)3] и [Fe2MnO(α- fur)6(THF)3] оказывают максимальный эффект на продуктивность спирулины и накопление железа в биомассе, соответственно. [Cr(HSSA)]2Cl•H2O оказал стимулирующее действие на продуктивность спирулины и накопление хрома в биомассе.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (314)

Anul:

2011

Descarcă

Download PDF (0.63 MB)

Ediţia curentă

journal