Sun Home

Николе Димо в современном почвоведении Молдовы

Nicolae DIMO în pedologia contemporană a Moldovei

Nicolae DIMO in the contemporary pedology of Moldova.

Авторы:

URSU ANDREI, CURCUBĂT STELA

Резюме:

Perioada contemporană a pedologiei moderne începe cu reîntoarcerea în Patrie în anul 1945 a renumitului pedolog Nicolae Dimo. El a instituit pregătirea profesională a pedologilor (care cu timpul au constituit școala pedologică dimovistă), a formulat și a argumentat problemele științifice și organizatorice ale cercetării multilaterale, utilizării eficiente, precum a scos în evidenţă și necesitatea protejării a resurselor de sol – principala bogăție naturală a Moldovei. Nicolae Dimo poate fi considerat părintele pedologiei contemporane a Moldovei.

Contemporary period of modern pedology begins with the return of the renowned pedolog Nicolae Dimo to his homeland in 1945. He instituted the professional training of pedologists (who in time formed the Dimovist pedalogical school), formulated and argued the scientific and organizational issues of multilateral research, efficient use, as well as highlighting the need to protect soil resources - the main natural wealth of Moldova. Nicolae Dimo can be considered the father of the contemporary pedology of Moldova.

Современный период изучения почв Молдовы начинается с возвращением на Родину в 1945 году знаменитого почвоведа Николая Димо. Он основал профессиональную подготовку почвоведов (которая со временем стала димовской школой печвоведов), сформулировал и аргументировал научные и организационные вопросы многосторонних исследований, эффективного использования, а также подчеркнул необходимость защиты почвенных ресурсов – главное природное богатство Молдовы. Николае Димо можно считать отцом современного почвоведения Молдовы.


Cuvinte-cheie:

savant, pedolog, cercetarea solului, pedologie.

Сферы:

Altele

Номер:

2 (335)

Год:

2018

Скачать

Download PDF (0.44 MB)

Текущие издание

journal