Sun Home

Recenzie asupra monografiei “Fungii patogeni și rezistența la antimicotice”.Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar сercetător. Oltu Iulian

Review of the monograph “Pathogenic fungus and resistance to antimycotics”. Author: Olga Burduniuc, doctor of medical sciences, associate professor.

Autori:

OLTU IULIAN

Domenii:

Altele

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.52 MB)

Ediţia curentă

journal