Sun Home

Recenzie asupra monografiei „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”. Autor Greta Bălan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.

Review of the monograph “Resistance of microorganisms to antibiotics”. Author: Greta Balan, doctor of medical sciences, associate professor.

Autori:

BURDUNIUC (POPA) OLGA

Domenii:

Altele

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal