Sun Home

Реутилизация сточных вод, обработанных технологиями, используемыe в Республике Молдова

Reutilizarea apelor reziduale tratate prin tehnologiile folosite în Republica Moldova

Reutilization of waste waters, treated by the used in the Republic of Moldova technologies

Autori:

SANDU MARIA

Rezumat:

În articol este prezentată sinteza informaţiei privind componenţa apelor uzate tratate prin tehnologiile folosite în Republica Moldova. Pentru estimarea reutilizării în agricultura irigată a apelor uzate se compară parametrii fizico-chimici şi bacterieni ai apelor cu valorile lor maxime pentru irigarea culturilor agricole propuse de Statele Unite, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi unele ţări europene. S-a constat că apele uzate menajere şi industriale, tratate prin tehnologiile existente în republică, pot fi folosite fără restricţii în irigarea culturilor alimentare cu şi fără prelucrate, cu unele excepţii (ZUC**, or. Orhei; „UNILOS”, Aerotancuri Verticale, Federaţia Rusă; „BIOTAL”, Ucraina, fără epurare suplimentară).

The article presents the synthesis of the information on the composition of the waste water treated by the technologies used in the Republic of Moldova. To estimate the reuse in irrigated agriculture, the physical-chemical and bacterial parameters of the water are compared with their maximum values for irrigation of agricultural crops proposed by the United States, the World Health Organization and some European countries. It should be noted that domestic and industrial wastewater treated by existing technologies in the Republic can be used without restriction in irrigation of food crops with and without processing, with some exceptions (ZUC, Orhei; UNILOS, Vertical Aircraft, Russian Federation; „BIOTAL”, Ukraine, without further treatment).

В статье представлен синтез информации о составе сточных вод, очищенных технологиями, используемые в Республике Молдова. Для оценки повторного использования в орошаемом земледелии сравниваются физико-химические и бактериальные параметры воды с их максимальными значениями для орошения сельскохозяйственных культур, предложенных Соединенными Штатами Америки, Всемирной Организацией Здравоохранения и некоторыми европейскими странами. Следует отметить, что бытовые и промышленные сточные воды, обработанные существующими в республике технологиями, могут использоваться без ограничений при орошении продовольственных культур с обработкой и без обработки, за некоторыми исключениями (ZUC, Oрхей; UNILOS, Вертикальный Аэротанк, Российская Федерация, «БИОТАЛ», Украина, без вторичной обработки). Библ. – 23, табл. – 4.


Cuvinte-cheie:

tehnologii de tratare, parametrii apei tratate, reutilizarea apelor uzate, calitatea apei de irigare.

Domenii:

Chimie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.67 MB)

Ediţia curentă

journal