Sun Home

Изучение влияния бактериальной инокуляции (Rhizobium leguminosarum l.) на формирование корневых клубеньков, продуктивность и агрономические характеристики гороха

Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).

Autori:

KARASU ABDULLAH, ALPSOY HUSEYIN CAN, OZ MEHMET

Rezumat:

The research was carried out at the field of Mustafakemalpasha, Bursa, Turkey in the 2015 growing season. Utrillo and Bolero cultivars were used in the research. The effect of bacterial inoculation on the number of nodules and nodule dry weight were significant at the beginning of flowering and full-bloom stages, whereas its effects on the seed yield and 1000 seed weight were not significant. There were significant differences between cultivars for nodule numbers and dry nodule weight, 1000 seed-weight and seed yield. The number of nodules ranged between 14.5 and 30.9, 1000 seed-weight was between 156.4 and 276.4 g, and seed yield was determined between 1667 and 1909 kg ha-1..

Cercetările prezentate în articol au fost realizate în regiunea Bursa, Turcia, în sezonul de vegetaţie 2015. În investigaţie au fost incluse soiurile Utrillo şi Bolero. S-a constatat că efectul inoculării bacteriene asupra numărului de nodozităţi şi asupra masei nodozităţilor uscate a fost semnificativ la începutul etapei de înflorire şi la faza de înflorire completă,  în timp ce producţia de boabe şi greutatea a 1000 de boabe practic nu a fost influenţată. Parametrii menţionaţi au variat esenţial în funcţie de soi. Astfel, numărul de nododozităţi a variat între 14,5 şi 30,9, masa a 1000 de boabe a fost cuprinsă între 156,4 şi 276,4 g, iar randamentul acestora a constituit 1667-1909 kg ha- 1

Исследование, представленное в статье, было проведено в регионе Бурса, Турция, в сезон вегетации 2015 года. В исследованиях были включены сорта Утрилло и Болеро. Было обнаружено, что влияние бактериальной инокуляции на количество и сухую массу корневых клубеньков было значительным в начале стадии цветения и полной фазы цветения, в то время как на производство семян и вес 1000 семян практически не повлияло. В зависимости от сорта эти параметры существенно варьировали. Таким образом, количество корневых клубеньков варьировало от 14,5 до 30,9, масса 1000 семян составляла от 156,4 до 276,4 г, а урожайность семян составлял 1667-1909 кг га-1.1


Cuvinte-cheie:

Pea, bacterial inoculation, nodulation, symbiosis, Yield.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal