Sun Home

Роль наночастиц ZnO (<50 нм) в процессе культивирования Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30

Rolul nanoparticulelor ZnO (<50 nm) în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.

Role of ZnO (<50 nm) nanoparticles in the process of cultivation of Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30

Autori:

USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, EFREMOVA NADEJDA

Rezumat:

Viabilitatea şi potenţialul de biosinteză a principiilor bioactive de către tulpina levuriană pigmentată Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 la cultivare în prezenţa nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni < 50 nm, în diapazonul de concentraţii de la 1 mg/L la 70 mg/L, prezintă modificări în funcţie de concentraţiile utilizate. Este pusă în evidenţă vulnerabilitatea celulelor în primele 24 ore de contact cu nanoparticulele în concentraţie de 70 mg/L. Pe durata de 120 ore de contact, cultura de levuri se adaptează la influenţa nanoparticulelor oxidului de zinc, astfel că producţia de biomasă celulară rămâne la nivelul valorilor martor. S-a stabilit că nanoparticulele în concentraţiile 20-30 mg/L stimulează procesele de biosinteză a proteinelor şi carbohidraţilor. Valorile estimative ale efectelor nanoparticulelor demonstrează că ZnO (<50 nm) prezintă oportunitate de aplicare în tehnologia de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.

The research on the viability and biosynthetic potential of the bioactive principles by the pigmented yest strain Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 in the presence of ZnO ( <50 nm) nanoparticles in the concentration range of 1 mg/L to 70 mg/L established changes based on the used concentrations. The cell vulnerability was revealed on the first 24 hours of contact with nanoparticles at 70 mg/L. During the 120 hours of contact, yeast culture adapts to the influence of zinc oxide nanoparticles, so that cell biomass production remains at the control level. It has been established that nanoparticles at 20-30 mg/L stimulated proteins and carbohydrates biosynthesis processes. Estimated values of nanoparticles effects demonstrate the opportunity to apply ZnO (<50 nm) nanoparticles has in Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30 yeast cultivation technology..  

В работе представлены данные по влиянию наночастиц ZnO (<50 нм), в диапазоне концентраций от 1 до 70 мг/л, на жизнеспособность и биосинтетическую активность штамма пигментных дрожжей Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. Установлено что степень влияния наночастиц зависит от применяемых концентраций. Выявлена высокая чувствительность клеток в первые 24 часа контакта с наночастицами в концентрации 70 мг/л. Однако, дрожжевая культура приспосабливается к влиянию наночастиц оксида цинка, так что через 120 часов культивирования, количество биомассы остается в пределах контрольных значений. Результаты показали, что концентрации наночастиц 20-30 мг/л обладают стимулирующим эффектом на процессы биосинтеза белков и углеводов. Приведенные данные открывают новые возможности для применения наночастиц ZnO (<50 нм) в технологии культивирования дрожжей Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30. Библ. – 15, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

Rhodosporidium toruloides, nanoparticule ZnO (< 50 nm), viabilitate celulară, biomasă celulară, proteine, carbohidraţi.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.72 MB)

Ediţia curentă

journal