Sun Home

Антимикробная активность в условиях in vitro интактных и окисленных таннинов, выделенных из ореха (Juglans regia L.)..

Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).

Antimicrobial in vitro activity of intact and oxidized tannins, isolated from walnut (Juglans regia L.).

Autori:

LUPAŞCU LUCIAN, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA, ŞUBINA VICTORIA, MAGHER MARIA

Rezumat:

Sunt prezentate date cu privire la activitatea antibacteriană şi antifungică a extraselor taninice intacte şi oxidate, izolate din septul fructelor de nuc Juglans regia L. S-a constatat că speciile de bacterii şi fungi cercetaţi au manifestat reacţie specifică la acţiunea taninurilor. Compuşii taninici în concentraţiile eficiente au determinat inhibarea creşterii coloniilor, micşorarea dimensiunilor sporilor, inhibarea biosintezei septurilor intracelulare, accelerarea senescenţei sporilor

Data on antibacterial and antifungal activity of intact and oxidized tannin extracts, isolated from the septum of walnut fruits Juglans regia L. are presented. It was found that the species of bacteria and fungi investigated showed a specific reaction to the action of tannins. Tannin compounds at effective concentrations have led to inhibition of colony growth, diminished spore size, inhibition of intracellular septal biosynthesis, accelerated spore senescence..  

В статье представлены данные относительно антибактериального и антигрибного  действия интактных и окисленных экстрактов таннинов из перегородок фруктов грецкого ореха Juglans regia L. Установлено, что виды изученных бактерий и грибов проявили специфическую реакцию на действие таннинов. В эффективных концентрациях танниные соединения вызвали ингибирование роста колоний грибов; уменьшение размера, ингибирование биосинтеза внутренних перегород, ускорение старения спор. Библ. – 19, таб. – 2, рис.-4


Cuvinte-cheie:

taninuri, nuc, activitate, Bacterii, fungi.

Domenii:

Chimie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.34 MB)

Ediţia curentă

journal