Sun Home

Изменение содержания некоторых биоактивных веществ в биомассе Spirulina platensis в условиях индуцированного светового стресса

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.

Biologically active compounds in Spirulina platensis under indused light stress.

Authors:

CEPOI LILIANA, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, MISCU VERA, CODREANU SVETLANA, GHELBET VIORICA, NARTEA ECATERINA, RUDIC VALERIU

Abstract:

Articolul prezintă rezultatele cercetărilor orientate spre elucidarea efectelor stresului creat prin introducerea condiţiilor de fotoperiodism la spirulina, cultivată pe mediu cu adaos de acetat de zinc în calitate de protector şi stimulator biosintetic. Stresul de iluminare a fost indus la cultura de spirulină pe durata fazei de creştere exponenţială a ciclului vital prin reducerea perioadei luminoase la 4 ore din 24 ore. Parametrii monitorizaţi au fost: nivelul acumulării de biomasă, conţinutul de proteine, ficobiline, glucide, lipide şi β - caroten. S-a demonstrat că reducerea perioadei de lumina la 4 ore in zi constituie un stres pronunţat pentru cultura de spirulină. Efectul stresului se reflectă în reducerea cantităţii de biomasă şi creşterea conţinutului de lipide şi glucide. Acetatul de zinc din stimulator al acumulării de ficobiline şi β - caroten în condiţii de iluminare continuă se transformă în inhibitor în condiţii de stres de iluminare

The article presents the results of research aimed at elucidating the effects of stress induced by photoperiodic cultivation of spirulina in the culture medium containing zinc acetate as a protector and biosynthetic stimulator.Light stress was induced during the exponential growth phase of the spirulina vital cycle by reducing the length of the light period to 4 hours from 24. The monitored parameters were: the level of biomass accumulation, protein, phycobiline, carbohydrate, lipid and β - carotene content. It has been shown, that the reduced light time of 4 hours a day is a pronounced stress for spirulina culture. The stress effect is expressed by the decreased amount of biomass and increased content of lipids and carbohydrates. Zinc acetate, from the stimulator of the accumulation of phicobilins and β - carotene under continuous illumination conditions, turns into inhibitor under stress illumination conditions

В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение влияния стресса вызванного фотопериодическими условиями культивирования спирулины на среде с добавлением ацетата цинка в качестве протектора и биосинтетического стимулятора. Период светового стресса соответствовал экспоненциальной фазе роста спирулины и был создан за счет уменьшения светового периода до 4 часов в течение суток. Изученные параметры: уровень накопления биомассы, содержание белков, фикобилинов, углеводов, липидов и β-каротина. Было показано, что сокращение времени освещения до 4 часов в день является выраженным стрессовым фактором для культуры спирулины. Влияние стресса выражается в снижении количества биомассы и увеличении содержания липидов и углеводов. В условиях непрерывного освещения ацетат цинка, является стимулятором накопления фикобилинов и β-каротина, а в условиях светового стресса – ингибитором этих процессов. Библ. – 16, рис. - 6


Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, stres indus, regim de iluminare, acetat de zinc, conţinut biochimic.

Domains:

Biologie

Number:

2 (335)

Year:

2018

Download

Download PDF (1.15 MB)

Сurrent edition

journal