Sun Home

Структурно-функциональное состояние нерестовых стад проходной сельди в реке Днестр и развитие научных принципов менеджмента продуктивности

Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.

The structural-functional status of the reproducer of migratory Pontic shad in the Dniester river and the scientific principles of its bioproductivity management.

Autori:

CREPIS OLEG, USATÎI MARIN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI ADRIAN, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, CEBANU AURELIU, DADU ANA

Rezumat:

Analiza stării structural-funcționale a loturilor de reproducători demonstrează că după caracterele meristice și plastice, ritmul de creștere, de îngrășare și fecunditate, scrumbia din fluviul Nistru face parte din populația care se hrănește în acvatoriile situate în zona nord-vestică a Mării Negre. S-a constatat că în anii cu debitele mari de apă (peste 400 m3/s) loturile de reproducători se concentrează în apropierea barajului Dubăsari, iar în anii cu debitele mici – în zona situată spre gura de vărsare. Au fost formulate principiile de bază ale managementului productivității populațiilor scrumbiei de Dunăre.

Analysis of the structural and functional state of breeding lots showed that according to the meristic and plastic parameters and the rates of growth, fattening and fecundity Pontic Shad in the Dniester River is the part of the population that feeds on the areas in the north-western Black Sea area. It was found that in the years with high water flows (over 400 m3 / s) the breeding lots are concentrated near the Dubasari barrage, and in the years with low flow rates in the area situated near the estuary of the river. The basic principles of productivity management of Pontic Shad populations have been formulated.

Анализ структурно-функционального состояния нерестовых стад показывает, что по меристическим и пластическим признакам, по темпу роста, упитанности и плодовитости днестровская сельдь относится к популяции, нагуливающегося в северо-западной части Чёрного моря. Установлено, что в полноводные годы (более 400 м3/с) производители концентрируются вблизи плотины Дубэсарской ГЭС, а в маловодные годы в предустьевой зоне. Сформулированы основные принципы менеджмента (управления) продуктивности популяций сельди. Библ. –2 9, таб. – 3.


Cuvinte-cheie:

scrumbie, peşti, reproducători, bioproductivitate, prolificitate, Nistru.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (335)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.64 MB)

Ediţia curentă

journal