Sun Home

Изменение антиоксидантной активности в биомассе Спирулина платенсис в процессе накопления селена

Modificarea activității antioxidante în procesul de acumulare a seleniului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis

Modification of anthioxidant activity during selenium accumulation in Spirulina platensis biomass.

Авторы:

DJUR (MAXACOVA) SVETLANA

Резюме:

In cadrul studiului dat a fost urmărit efectul compușilor seleniului asupra capacității antioxidante a biomasei de Spirulina paltensis CNMN-CB-11. Rezultatele obținute în baza testului antioxidant cu utilizarea radicalului ABTS au evidențiat un efect toxic moderat al compuşilor seleniului testați asupra spirulinei, manifestându-se chiar de la cele mai mici concentrații ale compusului în mediul de cultivare. Modificarea activității antioxidante nu depinde de concentrația seleniului și nici de nivelul său de acumulare în biomasă.

The effect of selenium compounds on the antioxidant capacity of Spirulina paltensis CNMN-CB-11 biomass was investigated in this study. The results of investigation using ABTS radical scavenging capacity assay showed a moderate toxic effect of the tested selenium compounds on spirulina, even at the lowest concentrations of the compound in the culture medium. The changes in the antioxidant activity does not depend on the concentration of selenium or its level of accumulation in biomass. 21 references, 5 figures

Были проведены исследования по изучению влияния соединений селена на антиоксидантную активность биомассы Spirulina paltensis CNMN-CB-11. Результаты, полученные на основе антиоксидантного теста с использованием радикала ABTS, выявили умеренный токсический эффект исследуемых соединений селена, проявляющийся при добавление самых низких концентраций соединения к среде культивирования. Изменение антиоксидантной активности не зависит от концентрации селена или от уровня его накопления в биомассе. Библ.-21, фиг.-5.


Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, seleniu, activitatea antioxidantă

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (334)

Год:

2018

Скачать

Download PDF (1 MB)

Текущие издание

journal