Sun Home

Механизмы противоракового действия астаксантина

Mecanisme anti-cancer exercitate de astaxantină

Mechanisms of anti-cancer effects exerted by astaxanthin

Autori:

PLÎNGĂU ECATERINA, RUDI LUDMILA

Rezumat:

Astaxantina naturală în calitate de antioxidant a demonstrat efecte terapeutice semnificative în afecțiunile induse de stresul oxidativ atât in vitro, cât și in vivo. Studiile recente au stabilit că astaxantina naturală are un efect anticancerigen puternic, ce are la bază nu doar proprietățile antioxidante ale pigmentului. Efectele antitumorale ale astaxantinei sunt atribuite diversităţii mecanismelor de interacţiune cu procesele metabolice din celulele canceroase, incluzând apoptoza, reducerea proliferării și angiogenezei, precum și inhibarea rezistenței la medicamentele antitumorale. Datorită acţiunii sale specifice asupra procesului patologic, de rând cu lipsa efectului toxic și pro-oxidativ, astaxantina ar putea fi un remediu important în prevenirea şi tratamentul diferitor forme de cancer.

Natural astaxanthin, an excellent antioxidant, has exhibited significant therapeutic effects in the treatment of oxidative stress-induced diseases in vitro and in vivo. Recent studies have shown the ability of astaxanthin to combat cancer, not only due to the antioxidant properties of the pigment. The antitumor effects of astaxanthin are attributed to different mechanisms of interaction with metabolic pathways in cancer cells, including apoptosis, reduction of proliferation and angiogenesis, and modulation of resistance to anticancer drugs. The specific action of the astaxanthin on the pathological process, along with its unique ability to neutralise ROS without becoming a pro-oxidant, offer hope that astaxanthin could play a significant role in prevention and combatting some of the most common forms of cancer. 50 references

Натуральный астаксантин, в качестве антиоксиданта, проявляет значительные терапевтические эффекты в условиях in vivo и in vitro. Согласно последним исследованиям, астаксантин обладает сильным противораковым действием, основанным не только на антиоксидантных свойствах пигмента. Противоопухолевые эффекты астаксантина объясняются разнообразием механизмов взаимодействия с метаболическими процессами в раковых клетках, включая апоптоз, снижение  пролиферации и ангиогенеза и ингибирование резистентности к противоопухолевым препаратам. Благодаря своим специфическим действиям на патологический процесс, наряду с отсутствием токсического и прооксидативного эффекта, астаксантин может играть важную роль в профилактике и лечении различных видов рака. Библ.- 50


Cuvinte-cheie:

astaxantina, cancer, efect anti-cancer

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal