Sun Home

Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек

Determination of action mechanism of chemical preparations after the shell surface processing the incubation period of turkeys eggs

Autori:

PAVLICENKO ELENA

Rezumat:

Представлены данные электронно-микроскопического и мас-спектрометрического анализов образцов биокерамических защитных свойств после обработки поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек растворами гипохлорита натрия, соляной или уксусной кислот. Установлено, что каждое из испытуемых веществ влияет на морфологию кутикулы, но не разрушает ее полностью. Гипохлорит натрия вызывает набухание кутикулы, увеличивает число отверстий, что и способствует повышению паропроницаемости всей поверхности скорлупы. Растворы уксусной и соляной кислот не оказывают выраженного деструктивного влияния на кальцитные слои скорлупы, но увеличивают количество и глубину разрывов на поверхности кутикулы, повышают ее плотность между разрывами, что способствует улучшению паропроницаемости скорлупы, в сравнении с действием гипохлорита натрия. Прединкубационная обработка птичьих яиц растворами гипохлорита натрия, уксусной и соляной кислоты, положительно влияет на выводимость и жизнеспособность (выживаемость) цыплят индеек. Библ. 9, рис. 8.

Sunt prezentate rezultatele microscopiei electronice și analizei mas-spectrometrice a suprafaței carapacelor ouălor de incubație de curcani după prelucrarea lor cu soluții de hipoclorit de sodiu, acid acetic și acid clorhidric. S-a constatat, că fiecare dintre remediile testate afectează morfologia carapacei, dar nu o distruge complet. Hipocloritul de sodiu provoacă umflarea carapacei, crește numărul de găuri și mărește permeabilitatea la vaporii de apă pe toată suprafață ei. Soluțiile de acid acetic și acid clorhidric nu au efect distructiv asupra straturilor de calciu al carapacelor, dar crește numărul și adâncimea între fisuri pe suprafața carapacelor, se majorează densitatea între fisuri, care îmbunătățește permeabilitatea la vaporii de apă a carapacelor, în comparație cu acțiunea hipocloritului de sodiu.

The data presented the results of the electronic microscopy and mass spectrometric analysis of the turkey incubator eggshell surface after their processing with sodium hypochlorite solutions, acetic acid and hydrochloric acid. It has been found, that each of the tested remedies affects the morphology of the carapace but does not completely destroy it.
Sodium hypochlorite causes swelling of the carapace, increases the number of holes and enlarges the permeability to water vapor throughout its surface. Acetic acid and hydrochloric acid solutions do not have a destructive effect on the calcium layers of the carapace, but increase the number and depth between cracks on the surface of the carapace, increase the density between the cracks, which improves the permeability to the carapace water vapor, compared to the action of hypochlorite of sodium. The processing with solutions of sodium hypochlorite, acetic acid and hydrochloric acid after the pre-incubation of bird eggs positively influences the hatchability and viability (survival) of chickens turkeys. 9 references, 8 figures.


Cuvinte-cheie:

кутикула яиц индеек, обработка, гипохлорит натрия, уксусная и соляная кислот, электронная микроскопия.

Domenii:

Chimie, Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (4.63 MB)

Ediţia curentă

journal