Sun Home

Репродуктивныеb особенности курганчиковой мыши( Musspicilegus Petenyi, Rodentia, Muridae) в аграрных экосистемах Республики Молдова

Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei

Reproductive peculiarities of mound building mouse (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) in agrarian ecosystems of the Republic of Moldova.

Autori:

LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV

Rezumat:

Cercetările au fost realizate în 2010 – 2017 în perioada de reproducere în zona de Centru a republicii. S-au studiat 1512 de indivizi de Mus spicilegus. La şoarecele de mişună reproducerea are un caracter sezonier şi durează din martie până în octombrie. Toamna târziu, iarna şi la începutul primăverii raportul de sex este de 1:1, iar în perioada de reproducere femelele predomină în raport de aproximativ 1,5:1. Femelele, care au iernat încep să se reproducă primăvara la vârsta de 180 – 210 zile, iar femelele născute în anul curent încep reproducerea la vârsta de 70 – 80 zile. Primăvara la primele generaţii se observă un salt al creşterii masei corpului. Numărul mediu de embrioni variază între 4,3 şi 6,9, cel mai mic fiind înregistrat în luna august, iar cel mai ridicat în iunie şi septembrie. La sfârşitul lunii octombrie se observă încetarea procesului reproductiv, însoţită şi de stoparea maturizării sexuale.

The studies were performed in 2010 – 2017 in reproduction period in the central zone of the republic. 1512 individuals of Mus spicilegus have been studied. In this species the reproduction has a seasonal character and lasts from March to October. In late autumn, in winter and early spring the sex ration is 1:1, while in reproductive period the females prevail with 1,5:1 ratio. The overwintered females begin to reproduce in spring at the age of 180 – 210 days old, while those born in the current year begin to reproduce at 70 – 80 days old. In spring at the first generations a jump of body weight is noted. Mean number of embryos varied between 4.3 and 6.9, the lowest being registered in August and the highest in September. At the end of October in mound-building mouse the cessation of reproductive process and of  sexual maturation is recorded.  16 References, 3 figures, 1 table

Исследования проводились в 2010-2017 годах в период размножения в центральных районах республики. Изучено 1512 особей Mus spicilegus. У этого вида размножение носит сезонный характер и длится с марта по октябрь. Поздней осенью, зимой и ранней весной соотношение полов составляет 1:1, а в период размножения самки преобладают в пропорции 1,5:1. Перезимовавшие самки, начинают размножаться весной в возрасте 180-210 дней, а самки, родившиеся в текущем году, начинают размножаться в возрасте 70-80 дней. Весной у молодых особей из первых генераций наблюдается скачок роста массы тела. Среднее количество эмбрионов колеблется от 4,3 до 6,9, наименьшее было зарегистрировано в августе и самое высокое в июне и сентябре. В конце октября отмечается постепенное затухание размножения, которое сопровождается прекращением полового созревания. Библ. 16, рис. 3, таб. 1.


Cuvinte-cheie:

Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (0.89 MB)

Ediţia curentă

journal