Sun Home

Аномальные отклонения в процессе вылупления личинок у фитонематод

Devieri anomalice în procesul de ecloziune a larvelor lafitonematode

Anomalic deviations in the process of eclosion of larvae in phytonematodes

Autori:

MELNIC MARIA, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, RUSU VADIM, CHIHAI NINA

Rezumat:

În articol sunt prezentate date despre devierile anomalice de ecloziune a larvelor, care au loc în uterul femelelor fitonematodelor. Fenomenul ”ecloziune intrauterină” a fost stabilit pentru prima dată în Republica Moldova la speciile de nematode din genurile Ditylenchus (D. destructor, D. dipsaci) şi Pristionchus (P. lheritieri). Procentul femelelor cu larve intrauterine este mai mare la specia P. lheritieri (2,0-3,0%), comparativ cu speciile din genul Ditylenchus (1,0-1,5%). Larvele vii, în număr de până la 3 exemplare (L2), din cavitatea uterului macerat pătrund activ în cavitatea corpului femelelor moarte, apoi în exterior prin partea anterioară sau posterioară a acestora. Asemenea fenomen are loc, probabil, din cauza condiţiilor care s-au creat în habitatul nematodelor - neajuns de hrană, precum şi din cauza femelelor degradate de vârstă, care nu au putere de a depune ouăle în exterior.

The article presents data on anomalous hatching of larvae that occur in the uterus of female phytonematodes. For the firts time thise phenomenon of “intrauterine hatching” in Moldova was established in the species of the Ditylenchus genus (D. destructor, D. dipsaci) and Pristionchus (P. lheritieri). The percentage of females with intrauterine larvae is higher for P. lheritieri species (2.0-3.0%), compared to species of the genus Ditylenchus (1.0-1.5%). The live larvae of up to 3 specimens (J2) in the macerate uterus cavity actively penetrate into the body cavity of the dead females, then outwardly through their anterior or posterior part. This phenomenon is probably due to the conditions created in the habitat of nematodes - food shortages as well as to the degraded old-age females who do not have the power to lay eggs out. 13 references, 7 figures

В статье приводятся данные по аномальному вылуплению из яиц личинок 2-го возраста (L2), которое имеет место внутри матки самок нематод. Случаи внутриматочного вылупления личинок были впервые установлены в Молдове у нематод рода Ditylenchus (D. destructor, D. dipsaci) и рода Pristionchus (P. lheritieri). Процент аномального вылупления внутриматочных личинок выше у видов P. lheritieri (2,0-3,0%), по сравнению с видами из рода Ditylenchus (1,0-1,5%). После разрушения матки личинки 2-го возраста (L2), количество которых не более 3 экземпляров, активно передвигаются по внутренним органам самки (средняя кишка, гонада), которыми они питаются, после чего выходят наружу через хвостовой или ротовой частях. По-видимому, такое аномальное  явление имеет место из-за создавшихся неблагоприятных условий в среде обитания нематод – недостаток пищи, а также связано с возрастной дегенераци самок нематод, которым не хватает силы выталкивать яйца наружу. Библ. – 13, рис. – 7.


Cuvinte-cheie:

fenomen, ecloziune intrauterină, nematode Pristionchus lheritieri

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (2.04 MB)

Ediţia curentă

journal