Sun Home

Молекулярная диагностика фитоплазменной инфекции в процессе созревания плодов томата

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

Molecular diagnosis of phytoplasma infection during tomato fruit ripening.

Autori:

ZAMORZAEVA IRINA, BAHŞIEV AIGHIUNI, MIHNEA NADEJDA

Rezumat:

Acest articol prezintă rezultatele diagnosticului molecular al infecţiei Candidatus phytoplasma solani la plantele soiurilor de tomate Elvira şi Cerasus. Repartizarea infecţiei între plantele acestor soiuri a fost diferită în procesul de maturare a fructelor în câmp. La soiul Elvira s-a observat o creştere graduală a procentajului de plante infectate până la 67% la sfârşitul perioadei de vegetaţie. La soiul Cerasus modelul distribuţiei a infecţiei a fost mai neuniform, cu creşterea şi scăderea ulterioară a procentului de plante infectate. E posibil, că acest fenomen este legat de abilitatea plantelor soiului Cerasus infectate cu fitoplasmă la o remisie spontană.

This paper presents the results of the molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection  in tomato plants of varieties Elvira and Cerasus. The distribution of infection among plants of these varieties was different during the maturation of fruits in the field. In the Elvira variety, a gradual increase in the percentage of infected plants up to 67% at the end of the growing season was observed. In the Cerasus variety the distribution pattern of the infection was more uneven, with gradual increases and subsequent decreases in the percentage of infected plants. It is possible that this phenomenon is related to the ability of Cerasus plants with phytoplasmosis to go into spontaneous remission. 16 references, 3 figures, 1 table.

В настоящей работе представлены результаты молекулярной диагностики заражения растений томата сортов Elvira и Cerasus фитоплазмой Candidatus phytoplasma solani. Распространение инфекции среди растений этих сортов было различным в процессе созревания плодов в поле. У сорта Elvira наблюдалось постепенное увеличение процента зараженных растений до 67% в конце периода вегетации. У сорта Cerasus характер распределения инфекции был скачкообразным, с постепенными увеличениями и последующими уменьшениями процента зараженных растений. Возможно, это явление связано со способностью зараженных фитоплазмой растений сорта Cerasus к спонтанной ремиссии. Библ. – 16, рис. – 3, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

Candidatus phytoplasma solani, tomate, fructe., diagnosticul molecular, etape de maturare

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (334)

Anul:

2018

Descarcă

Download PDF (1.05 MB)

Ediţia curentă

journal