Sun Home

Состояние пастбищ района анений ной Республики Молдова: проблемы и решения.

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

The state of pastures in anenii noi district of the Republic of Moldova: problems and solutions.

Autori:

COCÎRŢĂ PETRU

Rezumat:

În acest articol sunt descrise principalele caracteristici ale pășunilor din raionul Anenii Noi din Republica Moldova. Sunt prezentate principalele date privind: evoluția suprafețelor pășunilor între anii 2005-2015; nivelurile impactului animalelor domestice asupra pășunilor, în funcție de categoriile lor; unele caracteristici privind gestionarea acestora și concluziile generale.

This article describes the main features of the pastures in Anenii Noi district of the Republic of Moldova. The main data are presented: the evolution of pasture lands between 2005-2015; the levels of the impact of domestic animals on pastures, depending on their categories; some management features and general conclusions. 15 references, 3 tables   

В этой статье описываются основные характеристики пастбищ в районе Анений Ной Республике Молдова. Приводятся основные данные: эволюция пастбищных угодий в период с 2005 по 2015 год; уровни воздействия домашних животных на пастбища в зависимости от их категорий; некоторые особенности их управления и общие выводы. Библ. – 15, табл. – 3.  


Cuvinte-cheie:

pășuni, dezvoltare, tip de folosinţă, categorii de animale domestice, gradul de impact asupra pășunilor.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.58 MB)

Ediţia curentă

journal