Sun Home

Наночастицы металов, перспективы и риски их использования в различных областях

Nanoparticule în baza metalelor: proprietăți, perspective și riscuri legate de utilizarea lor în diverse domenii  

Metal nanopartics properties, perspectives and risks of their use in many areas.

Autori:

BEŞLIU ALINA

Rezumat:

Lucrarea oferă informații despre proprietățile, domeniile de aplicare și riscurile legate de utilizarea nanoparticulelor oxizilor metalici. În dependență de metale, dimensiune, formă, organizare proprietățile nanoparticulelor se modifică. Aceste proprietăți determină importanța de a evidenția efectul nanoparticulelor în vederea dezvoltării tehnologiilor cu diverse scopuri. O categorie importantă de nanoparticule metalice, printre care se numără Fe3O4, ZnO, Ag, oferă posibilități atractive în biomedicină, cercetare, bionanotehnologie, industrie, farmaceutică. Una din problemele principale de utilizare a nanoparticulelor constă în evaluarea și evitarea riscurilor asupra mediului înconjurător și sănătății omului. Pentru moment, nanotehnologiile se află sub monitorizarea legislației curente, cum este regulamentul Comunității Europene referitor la substanțele chimice și folosirea lor în condiții de securitate.

The present paper provides information on the properties, fields of application and risks associated with the use of metal nanoparticles. The properties of metal nanoparticles change depending on the metal, size, shape and structure. An important category of metal nanoparticles, including Fe3O4, ZnO, Ag, offers attractive perspective in biomedicine, research, biotechnology, industry, pharmaceuticals. One of the main problems of using nanoparticles is the need to evaluate and avoid risks to the environment and human health. For the time being, nanotechnologies regulation and standards are reflected in the legislation, such as the European Community regulation on chemicals and their safe use. 42 references  

Данная статья представляет результаты анализа зависимости от климатических условий степени атаки подсолнечника различными популяциями Orobanche cumana Wallr на территории Республики Молдова. Используя компьютерные инструменты, были смоделированы карты, отражающие пространственное распределение проанализированных параметров и позволяющие визуализировать зоны, характеризующиеся наличием высоко вирулентных популяций заразихи. Автоматическое сопоставление очагов присутствия заразихи с картографическим моделированием максимальной температуры и относительной влажности воздуха подчеркивает специфику проявления климатических условий благоприятных для ускоренного развития этого паразита. Согласно результатам, был сделан вывод, что наряду с интенсивными технологиями обработки земли и типа культивируемых гибридов подсолнечника, на распространение инфекции заразихи, в основном в южной и центральной части Республики Молдова и ее редкое присутствие в северных зонах, могут влиять, в том числе, климатические условия, которые характеризуются более высокими температурами и более низкой влажностью на юге и в центре страны. Так, в течение многих лет данные условия могут способствовать распространению и развитию паразита в этих районах. Библ. – 26, рис. – 73, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

nanotehnologii, nanoparticule metalice, microorganisme, nanotoxicologie.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.53 MB)

Ediţia curentă

journal