Sun Home

Влияние нанооксидов металлов на дрожжи биотехнологического назначения.

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic

The effect of metal oxide nanoparticles on yeasts biotechnological applications.

Autori:

USATÎI AGAFIA, BEŞLIU ALINA, CHISELIŢA NATALIA, EFREMOVA NADEJDA, BEJENARU (FULGA) LUDMILA, TOFAN ELENA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

Lucrarea oferă informaţii noi despre influenţa nanoparticulelor oxizilor metalici ZnO/MgO, Fe3O4, TiO2 asupra unor levuri din genurile Saccharomyces şi Rhodotorula. S-a constatat că compoziţia nanoparticulelor este un factor important în declanşarea răspunsului celulelor levuriene. Din componentele celulare, care reacţioneză la acţiunea nanoparticulelor, sunt proteinele, carbohidraţii, pigmenţii carotenoidici. S-a stabilit o sensibilitate înaltă a tulpinii pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 la nanooxizii de metal, ceea ce permite de a propune levura în calitate de test biologic în scopul evaluării riscurilor legate de utilizarea nanotehnologiilor şi a produselor care conţin nanoparticule.

The present paper contains information on the influence of some metal oxide nanoparticles on yeasts Saccharomyces and Rhodotorula. It was established that type was the important factor that influenced the formation of cell response to the action of ZnO/MgO (1:4), Fe3O4, TiO2 nanoparticles. Such cellular components of yeasts as proteins, carbohydrates, pigments carotenoids are responsible and sensible to the influence of nanoparticles. It was established high sensibility of pigmented yeast strain Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 to the action of nanoparticles that allowed the utilization of studied strain for biological tests to resolve problem of risks nanotechnologies. 20 references, 6 figures.

Статья содержит новую информацию о воздействии различных наночастиц оксидов металлов на дрожжи родов Saccharomyces и Rhodotorula в зависимости от состава и биотехнологического объекта. Установлено, что тип наночастиц является одним из ключевых факторов клеточного ответа дрожжей на воздействие наночастиц ZnO/MgO (1:4), Fe3O4, TiO2. К клеточными компонентами дрожжей, отвечающими на влияние наночастиц, относятся белки, углеводы, каротиноиды. Установлена высокая чувствительность штамма пигментированных дрожжей Rhodotorula gracilis CNMN-Y30 к действию наночастиц, что позволяет предложить его в качестве биологического теста для определения рисков, связанных с использованием нанотехнологий и продуктов содержащих наночастицы. Библ. – 20, рис. – 6.


Cuvinte-cheie:

nanoparticule, Saccharomyces, Rhodotorula, proteine, carbohidraţi, pigmenţi carotenoidici.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.89 MB)

Ediţia curentă

journal