Sun Home

Разнообразие видов и гибридных биотипов рода Cobitis (Teleostei: Cobitidae) в водных экосистемах Республики Молдова

Diversitatea speciilor și biotipurilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) din bazinele acvatice ale Republicii Moldova

Diversity of species and hybrid biotype of Cobitis (Teleostei: Cobitidae) genus from aquatic ecosystems of Republic of Moldova.

Autori:

MARTA ANATOL, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, PURCIC VEACESLAV

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate datele preliminare privind diversitatea speciilor și biotipurilor hibride poliploide din genul Cobitis din cadrul bazinelor acvatice ale Republicii Moldova. Identificarea speciilor de cobitide în baza caracterelor morfologice deseori este insuficientă, cauza fiind polimorfismul sporit, inclusiv prezența biotipurilor hibride. Formele hibride se reproduc hemiclonal prin ginogeneză, de obicei sunt poliploide și împreună cu speciile parentale pure constituie complexul hibrid C. taenia. Prin urmare acestea pot fi identificate doar în baza unor markeri moleculari.

In this paper are presented first data about diversity of species and polyploidy hybrid biotype of the Cobitis genus (Teleostei: Cobitidae) from Moldavian freshwater basins. Morphological identification of spined loaches is very difficult and sometimes insufficient due to a high rate of polymorphism and presence of hybrid biotypes in shared populations with parental species. These biotypes are mainly polyploid and reproduce in a clonal or hemiclonal manner by gynogenesis or hybridogenesis, together with parental species belongs to C. taenia hybid complex. At present, the usage of genetic methods for the identification of species based on molecular markers are the most suitable for this group. 17 references, 2 figures

В данной работе представлены предварительные данные о разнообразии видов и гибридных полиплоидных биотипов рода Cobitis в водных бассейнах Республики Молдова. Видовое определение щиповок на основании морфологических особенностях чаще всего бывает недостаточным. Причина состоит в повышенном полиморфизме, включая присутствие гибридных биотипов. Гибридные формы воспроизводятся гемиклонально путем гиногенеза, как правило являются полиплоидными и вместе с чистыми диплоидными видами образуют гибридный комплекс Cobitis taenia. Исходя из этого, все виды и гибридные формы комплекса могут быть определены только на базе определенных молекулярных маркеров.Библ. – 17, рис. – 2. 


Cuvinte-cheie:

diversitatea speciilor genului Cobitis, forme parentale pure diploide, biotipuri hibride poliploide, identificare moleculară, ADN mitocondrial, ginogeneză.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.38 MB)

Ediţia curentă

journal