Sun Home

Химический состав экстрактов и эфирного масла из корневищ Rhodiola Rosea L. Карпатского происхождения.

Compoziţia chimică a extractelor şi uleiului volatil din rizomii de Rhodiola Rosea L. de origine carpatină

Chemical composition of extracts and volatile oil from rhizomes of Rhodiola Rosea L. of carpathian origin.

Авторы:

CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, CIOCÂRLAN ALEXANDRU, DASCALIUC DANIELA

Резюме:

În articol sunt prezentate rezultatele analizei instrumentale a metaboliţilor secundari şi componentelor terpenice din extractele şi uleiul volatil obţinute din rizomii de Rhodiola rosea L. de origine Carpatină. Rezultatele cromatografiei cu lichide de presiune înaltă (HPLC) au demonstrat că rizomii de R. rosea, colectaţi în munţii Carpaţi (Masivul Ineu, România) se caracterizează printr-un conţinut înalt de metaboliţi secundari şi terpenoide, caracteristice speciei R. rosea L. din diverse locaţii geografice. Rezultatele obţinute confirmă şi completează datele din literatura de specialitate publicate la subiect.

In this paper the results of instrumental analysis of secondary metabolites and terpenic components from extracts and volatil oil obtained from rhizomes of Rhodiola rosea L. of Carpathian origin are reported. The results of high-resolution liquid chromatography (HPLC) proved that rhizomes of R. rosea collected in Carpathian Mountains (Ineu Massif, Romania) are characterized by a high content of secondary metabolites and terpenoids, characteristic for R. rosea L. species from different geographical locations. The results obtained confirm and complete the literature data published on this subject.

В статье представлены результаты анализа состава вторичных метаболитов и терпеноидов, экстрагированных из корневищ Rhodiola rosea L. карпатского происхождения. Используя хроматографию ВЭЖХ, было показано, что корневища R. rosea, собранные в Карпатах (Массив Инеу, Румыния), характеризуются богатым спектром вторичных метаболитов и терпеноидами, описанных в научной литературе как компоненты растений R. rosea, растущие в других регионах земного шара. Библ. - 37, рис. - 3.


Cuvinte-cheie:

munţii Carpaţi, Rhodiola rosea, metaboliţi secundari, uleiuri volatile, terpenoide, cromatografia cu lichide (HPLC).

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (333)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (1.35 MB)

Текущие издание

journal