Sun Home

Характеристика гермоплазмы подсолнуха по фенологическим показателям.

Caracteristica germoplasmei de floarea soarelui după indicii fenologici

Characteristics of sunflower germoplasm related to phenological parameters.

Autori:

CUCEREAVÎI ALIONA

Rezumat:

O importanţă majoră în procesul de ameliorare are cunoaşterea fazelor de dezvoltare şi analiza transformărilor pe care le suferă plantele pe parcursul fiecărei faze fenologice, determinate de un complex de interacţiuni între factorii genetici şi cei de mediu. Ca rezultat al estimării resurselor genetice din cadrul AMG – Agroselect Comerţ SRL privind precocitatea, prin evaluarea perioadei de creştere şi dezvoltare de la răsărire la maturare s-a stabilit perioada de vegetaţie şi durata medie a principalelor faze fenologice a materialului inclus în studiu. Astfel, s-a constatat că germoplasma conţine genotipuri cu perioada de vegetaţie de la 95 până la 125 zile, liniile şi hibrizii incluşi în studiu fiind clasificaţi în 5 grupe distincte: timpurii (90 linii şi 310 hibrizi), semitimpurii (58 linii şi 140 hibrizi), mijlocii (150 linii şi 590 hibrizi), semitardive (32 linii şi 110 hibrizi) şi tardive (105 linii şi 350 hibrizi).

Knowledge of the developmental phases of plants and the transformations that the plants suffer during each phenological phase, determined by a complex of interactions between the genetic and the environmental factors, is significant for breeding process and creation of initial valuable material with different precocity. As a result of the estimation of sunflower genetic resources within AMG - Agroselect Comert SRL regarding precocity, the vegetation period and the average duration of the main phenological phases of the material included in the study were determined. Thus, germoplasma was found to contain genotypes with a 95 to 125 day vegetation period, the lines and hybrids being classified into five distinct groups: early (90 lines and 310 hybrids), semiearly (58 lines and 140 hybrids), medium (150 lines and 590 hybrids), semilate (32 lines and 110 hybrids) and late (105 lines and 350 hybrids).

Знание фаз развития подсолнуха и анализ трансформаций растений в ходе каждой фенологической фазы, определяемые комплексом взаимодействия между генетическими и экологическими факторами, играет важную роль в процессе отбора. В результате оценки генетических ресурсов компании AMG - Agroselect Comerţ SRL были определены периоды вегетации и средняя продолжительность основных фенологических фаз материала включенного в исследованиях. Таким образом, было обнаружено, что гермоплазма содержит генотипы с периодом вегетации от 95 до 125 дней. В зависимости от продолжительности фенологических фаз, линии и гибриды, подразделяются на пять различных групп: ранние (90 линий и 310 гибридов), полуранние (58 линий и 140 гибридов), средние (150 линий и 590 гибридов), полупоздние (32 линий и 110 гибридов) и поздние (105 линий и 350 гибридов).


Cuvinte-cheie:

germoplasmă, floarea-soarelui, indici fenologici

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (333)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.68 MB)

Ediţia curentă

journal