Sun Home
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics

Авторы:

SÎRODOEV GHENADIE, COROBOV ROMAN, CANTIR ANGELA, SÎRODOEV IGOR, CAZAC VALERIU

Резюме:

În articolul dat sunt prezentate date privind caracteristicile fizico-geografice și regimul scurgerii, de exemplu, r. Bălţata. Sunt expuse tendinţele de reducere a caracterului scurgerii râului în diferite perioade ale anului și sunt descrise tendinţele dependenţei dintre volumul debitului și schimbările climatice.    

The article contains data on physiographical particularities and water discharge characteristics of small rivers by example Baltata River. There are shown trends of its diminishing in various seasons. There has been revealed dependency of river water discharge on climate change. 7 references, 4 figures, 2 tables.

В статье приведены данные о физико-географических особенностях и характеристиках стока малых рек на примере р. Балцата. Показаны тенденции его уменьшения в различные периоды года. Выявлена зависимость объема стока от климатических изменений. Библ. – 7, таб. – 2, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

small rivers, climate change, river water discharge, regression models

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (332)

Год:

2017

Скачать

Download PDF (0.98 MB)

Текущие издание

journal