Sun Home
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics

Autori:

SÎRODOEV GHENADIE, COROBOV ROMAN, CANTIR ANGELA, SÎRODOEV IGOR, CAZAC VALERIU

Rezumat:

În articolul dat sunt prezentate date privind caracteristicile fizico-geografice și regimul scurgerii, de exemplu, r. Bălţata. Sunt expuse tendinţele de reducere a caracterului scurgerii râului în diferite perioade ale anului și sunt descrise tendinţele dependenţei dintre volumul debitului și schimbările climatice.    

The article contains data on physiographical particularities and water discharge characteristics of small rivers by example Baltata River. There are shown trends of its diminishing in various seasons. There has been revealed dependency of river water discharge on climate change. 7 references, 4 figures, 2 tables.

В статье приведены данные о физико-географических особенностях и характеристиках стока малых рек на примере р. Балцата. Показаны тенденции его уменьшения в различные периоды года. Выявлена зависимость объема стока от климатических изменений. Библ. – 7, таб. – 2, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

small rivers, river water discharge, climate change, regression models

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.98 MB)

Ediţia curentă

journal