Sun Home
Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri

Autori:

BOBOC NICOLAE

Rezumat:

În lucrare se analizează metodele de apreciere a intensităţii eroziunii solului (pierderii anuale de sol), pe baza calculului dinamicii temporale a vitezei de sedimentare a depozitelor în lacurile de acumulare din regiunea de sud a teritoriului Republicii Moldova (Congaz, Comrat, Sadâc şi alte cinci mai reprezentative lacuri din bazinele hidrografice Ialpug, Lunga, Cogâlnic şi alte bazine hidrologice). Valorile maxime ale eroziunii solului caracterizează bazinele de recepţie a lacurilor Congaz, Comrat, unde pierderea anuală de sol este de 7,96 t/ ha şi, respectiv, de 4,72 t /ha.

In the paper is being analyzed the methods of estimating the soil erosion intensity (of the loss annual soil) based on the calculation of the temporal dynamics of the rate sedimentation of deposits in the reservoirs of the southern region of the Republic of Moldova (Congaz, Comrat, Sadic and other five of the representative lakes from the Ialpug, Lunga, Cogâlnic and other hydrological basins). The maximum values of soil erosion characterize the Congaz, Comrat catchment basins, where the annual soil loss is 7.96 t /ha and 4,72 t /ha  17 references, 1 figure, 1 table.

В работе рассматриваются методы определения интенсивности эрозии почв (годовые потери почвенного покрова) на основе расчета временной динамики скорости заиления водохранилищ юга территории Республики Молдова (Конгаз, Комрат, Садык и других пяти наиболее репрезентативных водохранилищ бассейнов рек Ялпуг, Лунга, Когылник и других гидрологических бассейнов). Максимальные величины почвенной эрозии характеризуют водосборные бассейны озер Конгаз, Комрат, где годовая потеря почв составляет 7,96 т/га и соответственно 4,72 т/га. Библ.- 17, рис.-1, таб.- 1.


Cuvinte-cheie:

eroziunea solului, colmatarea lacurilor, Republica Moldova

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.5 MB)

Ediţia curentă

journal