Sun Home
Activitatea antimicrobiană in vitro a unor compuşi autohtoni noi

Autori:

ZARICIUC ELENA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele testării in vitro a proprietăţilor antibacteriene şi antifungice a unor compuşi noi. În calitate de tulpini de referinţă au fost luate 2 tulpini Gram-pozitive: Staphylococcus aureus ATCC®25922™ şi Bacillus cereus ГИСК 8035; 4 tulpini de bacterii Gram-negative: Proteus vulgaris HX 19222, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853™, Escherichia coli ATCC®25923™, Klebsiella pneumoniae; o tulpină de fungi levuriformi: Candida albicans ATCC®10231™. În calitate de compuşi noi cu proprietăţi antimicrobiene au fost testate 5 substanţe – enotaninul hidrosolubil din seminţe  de struguri şi 4 derivaţi ai tiosemicarbazonei, sintetizaţi în cadrul Departamentului de Chimie al USM sub conducerea academicianului A.Gulea. Pentru fiecare dintre aceste substanţe au fost evidenţiate microorganismele sensibile şi stabilite valorile CMI şi CMB/CMF.

The article presents the results of in vitro study of antibacterial and antifungal properties of some new compounds. Two strains of Gram-positive bacteria: Staphylococcus aureus ATCC®25922™ and Bacillus cereus ГИСК 8035; 4 strains of Gram-negative bacteria: Proteus vulgaris HX 19222, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853™, Escherichia coli ATCC®25923™, Klebsiella pneumoniae; one yeast strain: Candida albicans ATCC®10231™ were used as reference strains. Five new products were tested as antimicrobial agents: water-soluble grape seed extract of enotannins and 4 thiosemicarbazone derivatives, synthesized at the Department of Chemistry of USM headed by the academician A.Gulea. Microorganisms susceptible to each of these substances have been identified and MIC and MBC / MFC values have been established. 10 references, 2 tables

В статье представлены результаты тестирования in vitro антибактериальных и противогрибковых свойств новых соединений. В качестве эталонных культур были использованы 2 штамма грамположительных бактерий: Staphylococcus aureus ATCC®25922™ и Bacillus cereus ГИСК 8035; 4 штамма грамотрицательных бактерий: Proteus vulgaris HX 19222, Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853™, Escherichia coli ATCC®25923™, Klebsiella pneumoniae; один штамм дрожжеподобного гибка: Candida albicans ATCC®10231™. В качестве новых соединений, обладающих антибактериальными свойствами, были испытаны пять веществ - растворимый в воде энотанин, полученный из виноградных косточек и 4 производные тиосемикарбазона, синтезированных в Отделе Химии Молдавского Государственного Университета под руководством академика Гуля А.П. Для каждого из этих веществ были выявлены чувствительные микроорганизмы и установлены значения МИК и МБК/МФК. Библ.-10, табл. – 2 .


Cuvinte-cheie:

activitate antimicrobiană, enotanin hidrosolubil, derivaţi ai tiosemicarbazonelor

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.53 MB)

Ediţia curentă

journal