Sun Home
Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene in vitro

Autori:

LUPAŞCU LUCIAN, GRIGORCEA SOFIA, LUPAŞCU GALINA, ŢÎMBALIUC NINA

Rezumat:

Scopul cercetărilor a fost elaborarea metodei de izolare a taninurilor din rumeguş de stejar – materie primă autohtonă şi elucidarea activităţii lor antibacteriene (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis) şi antifungice (Alternaria alternata, A. consortiale, Colletotrichum coccodes, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani, F. gibbosum var. bullatum) în condiţii in vitro. S-a constatat că taninurile inhibă creşterea şi dezvoltarea microorganismelor în concentraţii relativ mici, ceea ce denotă oportunitatea acestor compuşi pentru protecţia ecologică a plantelor de cultură de diverse bacterioze şi micoze. 

The aim of the research was the elucidation of the method of tannins isolation from oak sawdust – autochthonous raw material and the elucidation of the antibacterial (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis) and antifungal activities (Alternaria alternata, A. consortiale, Colletotrichum cocodes, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani, F. gibbosum var. bullatum) in in vitro conditions. It was established that the tannins inhibit the growth and the development of the microorganisms at relatively low concentrations, that is revealing the opportunity of these compounds for the ecological protection of the plants from diverse bacteriosis and micosis. 22 references, 2 figures, 1 table.

Целью исследования были разработка способа выделения дубильных веществ из местного сырья – дубовых опилок и выявление их антибактериальных (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis) и антигрибных активностей (Alternaria alternata, A. consortiale, Colletotrichum cocodes, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani, F. gibbosum var. bullatum) в условиях in vitro. Установлено, что танины ингибируют рост и развитие микроорганизмов при относительно низких концентрациях, что открывает возможность использования этих соединений для экологической защиты растений от бактериозов и микозов, вызванных указанными патогенами. Библ. 22, таб. – 1, рис. - 2.


Cuvinte-cheie:

stejar, taninuri, activitate, in vitro, Bacterii, Fungi

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal