Sun Home
Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor

Autori:

SÎRBU TAMARA, ZOP ANNA, GUŢUL TATIANA

Rezumat:

Lucrarea oferă date noi despre efectul nanoparticulelor (NP) de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor cultivate în prezenţa trifluralinei (TF). S-a stabilit că NP de Fe3O4 sporesc activitatea antifungică a micromicetelor cultivate în prezenţa TF. Sporirea activităţii antifungice depinde de mărimirea NP şi concentraţia utilizată. S-a constatat că NP de Fe3O4 cu mărimea 17-20 şi 20-25 nm în concentraţii de 1-25 mg/l sporesc activitatea antifungică a tulpinilor Trichoderma sp. 5 şi Penicillium sp. 11, iar la concentraţia 25 – 100 mg/l - activitatea tulpinii Trichoderma sp. 15. NP cu mărimea de 50-70 nm în concentraţie de 25-50 mg/l sporesc activitatea antifungică a celor 3 tulpini.

The paper provides new data of the effect of Fe3O4 nanoparticles (NP) on the antifungal activity of micromycetes grown in the presence of trifluralin (TF). It has been discovered that Fe3O4NP increased theantifungal activity of the micromycetes during the cultivation in the presence of TF. Increasing of antifungal activity depends on size and concentration of NP used. It has been found, that Fe3O4 NP in the size of 17-20 and 20-25 nm in concentration of 1-25 mg/l enhanced the antifungal activity of the strains Trichoderma sp. 5 and Penicillium sp. 11 and in concentration of 25-100 mg/l it enhanced the activity of strain Trichoderma sp. 15. Fe3O4NP in size of 50-70 nm in concentration of 25-50 mg/l enhanced the antifungal activity of these three strains.  25 references, 8 figures.

В статье приводятся новые данные о влиянии наночастиц (НЧ) Fe3O4 на антифунгальную активность микромицетов, культивируемых в присутствии трифлуралина (ТФ). Было выявлено, что НЧ Fe3O4 увеличивают антифунгальную активность микромицетов в присутствии ТФ. Увеличение антифунгальной активности зависит от размера и концентрации НЧ. Было установлено, что НЧ Fe3O4 размерoм 17-20 нм и 20-25 нм в концентрации 1-25 мг/л повышают антифунгальную активность штаммов Trichoderma sp. 5 и Penicillium sp. 11, а в концентрации 25-100 мг/л стимулируют активность штамма Trichoderma sp. 15. НЧ Fe3O4 размером 50-70 нм в концентрации 25-50 мг/л повышают антифунгальную активность этих трех штаммов. Библ. 25, Рис. 8.


Cuvinte-cheie:

nanoparticule (NP), trifluralina (TF), activitate antifungică, zona de inhibiţie

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (1.1 MB)

Ediţia curentă

journal