Sun Home
Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete

Autori:

BIVOL CEZARA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, LABLIUC SVETLANA, CLAPCO STELIANA, DVORNINA ELENA, GUŢUL TATIANA, RUSU EMIL

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele investigaţiei efectului nanoparticulelor TiO2 şi Fe3O4 de diferite dimensiuni şi concentraţii asupra biosintezei lipazelor în dinamica zilelor 4-6 de cultivare la Aspergillus niger CNMN-FD-01. Nanoparticulele TiO2 cu dimensiunea 40nm în concentraţia de 10mg/l au asigurat un spor semnificativ al activităţii lipolitice a producătorului, de 78,57% în ziua a 4-a şi de 57,49% în ziua a 5-a de cultivare. Nano-oxidul TiO2 a determinat o accelerare a ritmului de biosinteză a lipazelor cu 24 h, probele suplimentate cu 10mg/l TiO2 de dimensiunea 40nm prezentând în a 4-a zi de cultivare o creştere a activităţii lipolitice cu 25,00% faţă de indicele maximal al martorului înregistrat în a 5-a zi. În comparaţie, nanoparticulele Fe3O4 au manifestat influenţă neutră sau slab stimulatoare în ziua a 4-a de cultivare şi puternic inhibitoare în ziua a 5-a şi a 6-a de cultivare a micromicetei A. niger CNMN-FD-01.

The paper provide data about the influence of nanoparticles TiO2, Fe3O4, ZnO, MgO, ZnO / MgO (1: 4) on the enzymatic activity of micromycete Rhizopus arrhizus CNMN-FD-03 – producer of exocelluar lipases. It was found that the effect of nanoparticles varies in dependence of composition, dimension and concentration of the nanooxides, as well as of initial pH of nutritive media. The maximal stimulator effect was revealed in the case of nanoparticles of Fe3O4 with the dimension 70 nm in concentration of 5 and 10 mg/L. The activity of producer cultivated into the media with initial pH-8,0, in the presence of nanoparticles of Fe3O4 with optimal parameters, was 3 times over the caused control - 95576-101068 u/ml comparative to 30000 u/ml in control. 31 references, 3 tables, 2 figures.   

В работе представлены результаты исследования влияния наночастиц TiO2 и Fe3O4  различных размеров и концентраций на биосинтез липаз в динамике культивирования культуры Aspergillus niger CNMN FD 01. Наночастицы TiO2 с размером 40нм в концентрации 10мг/л обеспечили значительное увеличение липолитической активности производителя, на 78,57% на 4-й день и на 57,49% на 5-й день культивирования. Нано-оксид TiO2 ускорил биосинтез липаз на 24 ч, в образцах с добавлением 10мг/л TiO2 с размером 40нм на 4-й день культивирования увеличилась липолитическая активность на 25,00% по сравнению с максимальным показателем в контрольных пробах наблюдаемым на 5-й день. Наночастицы Fe3O4 показали нейтральное или слабо стимулирующее влияние на 4-й день и сильно ингибирующее влияние на 5-й и 6-й день культивирования A. niger CNMN FD 01. Библ. - 16, таб. – 1, рис. - 2.


Cuvinte-cheie:

Micromycetes, nanoparticles, lipases

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.53 MB)

Ediţia curentă

journal