Sun Home
Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов

Authors:

CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, LABLIUC SVETLANA, DVORNINA ELENA, CLAPCO STELIANA, BIVOL CEZARA, GUŢUL TATIANA, RUSU EMIL

Abstract:

În articol sunt prezentate rezultatele studiului influenţei nanoparticulelor unor oxizi metalici (MgO, ZnO, nanocompoziţia ZnO/MgO, TiO2, Fe3O4) asupra biosintezei lipazelor exocelulare la tulpina de micromicete Rhizopus arrhizus CNMN-FD-03 la cultivarea în profunzime. A fost stabilită modificarea nivelului activităţii lipolitice şi perioadei de sinteză maximă a lipazelor exocelulare în funcţie de compoziţia, dimensiunile şi concentraţia nanooxizilor, cât şi pH-ul iniţial al mediului de cultivare. Efectul biostimulator maximal a fost determinat de nanooxidul Fe3O4, cu dimensiunea de 70 nm în concentraţii de 5 şi 10 mg/L. La cultivarea producătorului pe mediul nutritiv cu valoarea iniţială a pH-ului 8,0 activitatea lipolitică depăşeşte de 3 ori nivelul martorului, constituind 95576-101068 u/ ml faţă de 30000 u/ml în varianta martor.        

The paper provide data about the influence of nanoparticles TiO2, Fe3O4, ZnO, MgO, ZnO / MgO (1: 4) on the enzymatic activity of micromycete Rhizopus arrhizus CNMN-FD-03 – producer of exocelluar lipases. It was found that the effect of nanoparticles varies in dependence of composition, dimension and concentration of the nanooxides, as well as of initial pH of nutritive media. The maximal stimulator effect was revealed in the case of nanoparticles of Fe3O4 with the dimension 70 nm in concentration of 5 and 10 mg/L. The activity of producer cultivated into the media with initial pH-8,0, in the presence of nanoparticles of Fe3O4 with optimal parameters, was 3 times over the caused control - 95576-101068 u/ml comparative to 30000 u/ml in control. 31 references, 3 tables, 2 figures.

В статье представлены данные о влиянии наночастиц окислов некоторых металлов (MgO, ZnO, нанокомпозиция ZnO/MgO, TiO2, Fe3O4) на особенности биосинтеза внеклеточных липаз при глубинном культивировании микромицета Rhizopus arrhizus CNMN-FD-03. Было установлено изменение уровня липолитической активности продуцента и периода максимального накопления внеклеточных липаз в зависимости от состава используемого нано-соединения, его размерности и концентрации, а также от значения исходной кислотности питательной среды. Наибольший стимулирующий эффект получен при использовании наночастиц Fe3O4 с размерами 70 нм в концентрациях 5 и 10 мг/л. При культивировании продуцента на питательной среде с исходным значением рН 8,0, активность липаз более чем в 3 раза выше по сравнению с максимальным контролем и составляла 95576-101068 ед/мл, по сравнению с 30000 ед/мл в контрольном варианте. Библ.-31 табл.-3, рис.-2.              


Cuvinte-cheie:

микромицеты, наночастицы, липазы

Domains:

Biologie

Number:

2 (332)

Year:

2017

Download

Download PDF (0.6 MB)

Сurrent edition

journal