Sun Home
Dinamica invaziilor biologice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale

Autori:

BULAT DUMITRU

Rezumat:

În lucrarea de faţă se demonstrează că majoritatea speciilor dominante de peşti din ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova, indiferent de origine, în condiţii optimale de habitare pot manifesta un efect invaziv. Procesul de bioinvazie este descris de patru stadii succesionale: pătrunderea, stabilizarea, explozia și expansiunea. Dinamica populaţională în aspect temporar preia forma unor unde (pulsaţii) populaţionale, unde amplitudinea undei reprezintă intensitatea bioinvaziei, iar lungimea undei – durata etapelor.

In this paper, stated that the most dominant fish species in natural ecosystems of the Republic of Moldova, regardless of their origin, in optimal conditions of existence, can provoke invasive effect. Bioinvasion process can be described by four successional stages: penetration of species, breeding in a natural way, the numerical explosion and stabilization. The wave ripples, give the population dynamics of the species in terms of time where the height of the wave indicates the intensity of the invasion process, and the wavelength characterizes the duration of the stages. 15 references, 1table, 3 figures.

В данной работе констатируется что большинство доминантных видов рыв естественных экосистем Республики Молдова, независимо от их происхождения, в оптимальных условиях существования могут провоцировать инвазионный эффект. Биоинвазионный процесс может быть описан четырьмя сукцессионными стадиями: проникновение вида, размножение естественным путем, численный взрыв и стабилизация. Популяционная динамика вида во временном аспекте имеет вид волновых пульсаций, где высота волны показывает интенсивность инвазионного процесса, а длина волны характеризирует продолжительность этапов. Библ. – 15, таб. – 1, рис. – 3.


Cuvinte-cheie:

Bioinvazia, specie alogenă, specie indigenă, ecosistem, populaţie, factori antropogeni

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (332)

Anul:

2017

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal